Šeit apskatāmi visi ieraksti no Intervijas kategorijas

“Tas likās neiespējams ceļš…”

Saruna ar Guntaru Lašauri, Priekules draudzes sludinātāju.

Pārpublicēts no žurnāla Baptistu Vēstnesis, 2016. gada marta izlaiduma

Pastāsti par savu bērnību, par savu ģimeni, kurā esi uzaudzis. Esmu audzis trīs bērnu ģimenē. Man ir četrus gadus jaunāks brālis Edgars un septiņus gadus jaunāka māsa Kitija. Bērnību pavadīju Vecpilī, kas atrodas netālu no Durbes. Kad man bija desmit gadu, mana ģimene…VAIRĀK


Intervijas draudzes 150 gadus sagaidot

Sagaidot mūsu draudzes 150-tos gadasvētkus, draudzes jaunieši uzņēmās svētīgu darbu – aptaujāt kādus draudzes seniorus, lai kavētos atmiņu stāstos un līdzdalītu savus vēlējumus draudzei. LASĪT VAIRĀK


‘Darot mazos darbus, Dievs dos arī lielākus’

/Intervija ar Valteru Siksnu, Baltijas pastorālā institūta studentu/

Pārpublicēta no Baptistu Vēstneša. Lasiet šeit un šeit.


Saruna ar Rasmu Ziemeli

Lai vairāk būtu Dieva Gara klātnības. Saruna ar Rasmu Ziemeli, ilggadēju svētdienskolotāju, kora dziedātāju, draudzes saimnieci, draudzes 150. gadadienu sagaidot. Kāda bija draudze, un kas notika laikā, kad jūs bijāt jauniešu gados? Es jums varu pateikt to, ka es jauniešu [...]


Saruna ar Elmāru Penci

Es uzaugu kristīgā ģimenē un caur to iepazinu Kristu. Saruna ar Elmāru Penci, draudzes 150. gadadienu sagaidot. Kādas kalpošanas nozares bija aktīvas jūsu kalpošanas laikā? Bija svētdienskola, pēc svētdienkolas nākamā vecuma grupa bija „Saulesstari”, un kad izgāja „Saulesstarus”, tad gāja [...]


Saruna ar Almu Gūžu /1923-2018/

Viss man ir brīv, bet ne viss man der. Saruna ar Almu Gūžu, draudzes 150. gadadienu sagaidot.


Saruna ar Zigurdu Barbinu /1926-2018/

Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Saruna ar draudzes brāli Zigurdu Barbinu, draudzes 150. gadadienu sagaidot. Kā jūs nonācāt Priekules draudzēā? Mans paps bija mācītājs Priekules draudzē, viņš kalpoja šeit 13 gadus (mācītājs Juris Barbins, kalpošanas gadi Priekules draudzē: 1924-1937). Viņam [...]


Saruna ar Aivaru Mellumu

Un tomēr es no tā visa neatkāpjos. Saruna ar Aivaru Mellumu, ilggadēju kora dziedātāju, draudzes 150. gadadienu sagaidot. Kādas kalpošanas nozares bija aktīvas jūsu jaunības laikā? Draudzē eju jau kopš bērnības, gāju līdzi vecākiem jau pirms Otrā pasaules kara. Kara [...]


Saruna ar Sofiju Kātiņu

Ar Dievu viss ir brīnišķīgi! Saruna ar Sofiju Kātiņu, ilggadēju kora dziedātāju, draudzes 150. gadadienu sagaidot. Cik gadus jūs jau ejat Priekules baptistu draudzē? No mazotnes, no 15 gadu vecuma. Es draudzes korī gāju, piecdesmit gadus tajā dziedāju, un tas [...]


“Jēzus man bija labākais draugs un ir joprojām”

.. Intervija ar Guntaru Ķeri, draudzes priekšnieku Kāds bija tavs ceļš pie Dieva? Cik es sevi atceros, kā bērns jau gāju uz baznīcu. Sākumā mēs gājām Vaiņodē, pēc tam pārcēlāmies uz Priekuli, uz laukiem. Pēc kāda laika sākām apmeklēt Priekules [...]


“Novērtēju, ko nozīmē dzīvot Dieva žēlastībā”

/Intervija ar Ilmāru Arāju, pensionēto mācītāju/ Kāds bija tavs ceļš pie Dieva? Es esmu Venstpilnieks, dzimis un uzaudzis Ventspilī, kristīgā ģimenē, kur kristīgās tradīcijas bija norma, un no savām bērnības atmiņām varu sacīt, – vienmēr tiku vests uz baznīcu, tiku [...]

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.