01.01.2023. dievkalpojums

01.01.2023. dievkalpojums

Sludina Guntars Lašauri.

Lūgism pēc Dieva svētībām Jaunajam gadam un miera visā pasaulē!


Comments are closed.