20.11.2022. dievkalpojums

27.11.2022. dievkalpojums

Sludina Guntars Lašauri.

Dieva klātbūtnes pilnu svētdienu!

Ja vēlies draudzes darbu atbalstīt arī finansiāli:
Priekules baptistu draudze
Zāļu iela 12, Priekule, LV-3434
Reģ.nr.90000159161
SWEDBANKA
Konts LV61HABA0551032019880
BIC kods HABALV 22


Comments are closed.