17.10.2021. dievkalpojuma ieraksts

17.10.2021. dievkalpojuma ieraksts

Sludina evaņģēlists Jānis Polis

Kāpēc pēdējais? Pēdējais pēc vecajiem pirmsārkārtas stāvokļa noteikumiem.
Skaties dievkalpojumus un esi iedrošināts!
Lai mūsu Kunga miers jūsu mājās!


Comments are closed.