Dziesmu diena Rīgā Pestīšanas templī

Pirmajā maija dienā mūsu svētdienskolas bērniem bija lieliska iespēja piedalīties Dziesmu dienā Rīgā. Uz Dziesmu dienu bija atbraukuši gandrīz 250 bērnu no dažādām draudzēm no visas Latvijas. Pestīšanas tempļa draudzes nams bija pārpildīts. Lielkoncerts, ko sniedza bērni, klausītājus neatstāja vienaldzīgus un noteikti ļoti iepriecināja.

Starp mēģinājumu un koncerta oficiālo daļu Dziesmu dienas organizatori bija parūpējušies par kādām Bībeles studijām un rotaļām. Vēl un vēlreiz šajā Dziesmu dienā sapratām, ka Dievam patīk priecāties un Viņam ir ļoti laba humora izjūta. Lai arī laukā šajā dienā bija salīdzinoši vēsāks laiks, neskatoties uz apstākļiem, mēs varējām lēkāt un dauzīties laukā. Un spilgtākais piedzīvojums kā slavēt un priecāties par Dievu bija rotaļa, kuras pamatā visi dziedāja dziesmu, ka Debesu Tēvam ir daudz bērnu, ka es esmu viens no tiem, un arī Tu, tādēļ vienmēr Viņu slavēšu. Šo dziesmu mēs dziedājām vairāk kā piecas… sešas reizes, lēkājot, ar rokām mājot, tupjoties un griežoties apkārt, smejoties, un personīgi piedzīvojot, ka tiešām katrs esam viens no Viņa bērniem un katrs īpašs Savam Debesu Tēvam.


Comments are closed.