Ekspedīcija Tēvi, Dēli 2015 uz Roņu salu Igaunijā

No 24.-26.jūlijam Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules novada pašvaldību jau ceturto gadu organizēja “Tēvu un dēlu” ekspedīciju, lai pavadītu kopā kvalitatīvu laiku – ar to domāts, ka tētis velta visu savu uzmanību savam dēlam ne tikai dažas minūtes dienā, bet visu ceļojuma laiku. Jūlija pēdējās nedēļas nogale bija ilgi gaidītais vīru laiks. Šoreiz – ekspedīcija uz Roņu (Ruhnu) salu Igaunijā. Dievs bija devīgs ar vēju. Šūpošanās jūras viļņos ar rezultātiem – tika “barotas zivis”!

Roņu sala vai Ruhnu ir Igaunijai piederoša sala Rīgas jūras līcī. Roņu salas platība ir 11,9 km², tajā dzīvo ap 120 iedzīvotāju. Roņu sala ir viena no visizolētākajām apdzīvotajām vietām Eiropas Savienībā. Roņu salā no aizvēsturiskiem laikiem līdz 1944. gadam dzīvoja etniskie zviedri, pēc 2. pasaules kara to sāka apdzīvot igauņi. Tā ir apmēram 5 km gara un 3 km plata. Apskatījām Roņu salas bāku, Roņu salas veco baznīcu u.c. Ir arī vietējā skola, kurā mācās tikai 12 skolēnu! Tur gan laikam skolēniem nākas katru dienu atbildēt stundā, jo pēdējā solā jau nenoslēpsies!

Kopā būšanas laiks ar tēviem ir atstājis neizdzēšamas atmiņas „mazo vīru” sirsniņās! Kādiem no ekspedīcijas dalībniekiem šis ceļojums tik ļoti gājis pie sirds, ka ir vēlme iegādāties jahtu. Tik ļoti gribas atkal tur nokļūt!


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.