Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojuma ieraksts, 12.04.2020., Priekules baptistu draudzē: skaties svētdienas dievkalpojuma ierakstu.

Kristus ir Augšāmcēlies, Viņš patiesi ir Dzīvs!


Comments are closed.