Mazās grupas “40 dienas ar mērķi”














Viens no veidiem, kā varam svinēt baptistu draudžu 160 gadu pastāvēšanu, ir – kopīgi garīgi augot un daloties ar Labo Vēsti!

Mazās grupas “40 dienas ar mērķi” draudzē notiks:

Pirmdienās plkst 10:00 sieviešu brokastu laikā.

Trešdienās plkst 18:30 baznīcā notiek “Vīru grupa”.
Trešdienās paralēli 18:30 notiek mazā grupa pie Indras B. (Zāļu ielā 3)

Ceturdienās plkst 18:00 notiek mazā grupa baznīcā.
Ceturdienās paralēli notiek mazā grupa pie Ilgas G. (Paplakas 5)

Piektdienā 18:30 notiek jauniešu grupa baznīcā.
Piektdien notiks arī viena mazā grupa Liepājā plkst.18:00.

VAI TU JAU ESI KĀDĀ NO GRUPĀM?

Mazajās grupās var pieteikties pie grupu vadītājiem vai pie draudzes sludinātāja Guntara Lašauri 27503740

Ko tas nozīmē “40 dienas ar mērķi”?
Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir 40 dienu ilgs, visu draudzi aptverošs garīgās izaugsmes kurss. 40 dienu ilgs – no katra dalībnieka tiek sagaidīta apņemšanās būt daļai no kursa uz laiku, kas nav ilgāks par 6 nedēļām. Visu draudzi aptverošs – kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI caurstrāvo visu draudzes dzīvi. Kursā iesaistās visi – mācītājs, draudzes padome, diakoni, sieviešu kalpošana, svētdienskola, jauniešu kalpošana, koris, mazās grupas u.c.
Garīgās izaugsmes kurss – kursa pamatā ir 5 biblisku cilvēka dzīves mērķu aplūkošana:
Pielūgsme – Tu esi radīts par prieku Dievam
Sadraudzība – Tu esi radīts Dieva ģimenei
Pieaugšana – Tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgs Kristum
Kalpošana – Tu esi radīts, lai kalpotu Dievam
Evaņģelizācija – Tu esi radīts noteiktam uzdevumam

Kam šis kurss ir domāts?
Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir garīgās izaugsmes kurss draudzei, kas galvenokārt ir vērsts uz kristiešu garīgās dzīves veidošanu, turklāt tā ir arī iespēja aicināt piedalīties draudzes locekļus, kas, iespējams, ikdienā nav gatavi aktīvi runāt par savām attiecībām ar Jēzu Kristu. Kurss ir veidots tā, lai būtu iespēja aicināt arī savus draugus, kolēģus, skolas biedrus un citus cilvēkus, kas izrāda interesi par kristietību.

Kāpēc tieši 40 DIENAS?
Bībelē vairākkārt tiek minēts, ka Dievs cilvēku dzīvēs īpaši lieto tieši 40 dienu periodus. Piemēram:
• Noa dzīve izmainījās, kad lietus bija lijis 40 dienas;
• Mozus dzīve pārvērtās un vairs nekad nebija tāda pati pēc 40 dienām, kas tika pavadītas Sinaja kalnā;
• Kristus pavadīja ļoti nozīmīgas 40 dienas tuksnesī pirms Savas kalpošanas sākuma;
• Mācekļi tika izmainīti, pavadot 40 dienas kopā ar Kristu pēc Viņa augšāmcelšanās.

No kā sastāv kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI?
Kursu 40 DIENAS AR MĒRĶI veido 3 līdzvērtīgi svarīgas daļas:
1. Kursa laikā katru svētdienu mācītājs svētrunā runā par vienu no Dieva pieciem nodomiem cilvēka dzīvei.
2. Kursa laikā katru dienu katrs dalībnieks individuāli lasa vienu no 40 nodaļām mācītāja Rika Vorena grāmatā „Mērķtiecīga dzīve”.un kursam atbilstošo Bībeles lasījumu.
3. Kursa laikā reizi nedēļā dalībnieki satiekas diskusiju grupās, lai, izmantojot īpaši sagatavotu video uzrunu un diskusiju materiālus, kopīgi pārrunātu un diskutētu par lasīto un dzirdēto.

Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir īpašs laiks visai draudzei. No vienas puses tas ir izaicinājums, bet no otras puses – bagātīgu svētību apsolījums. Izaicinājums tāpēc, ka tas liek ikvienam izvērtēt savas attiecības ar Dievu un apkārtējiem cilvēkiem. Svētību apsolījums, jo Dievs vēlas darīt Savu darbu un Viņš to darīs. Jūsu draudzei tā var būt iespēja būt vienotai kopīgā skatījumā, prātā un Garā.

Lai Dievs svētī draudzi, ka tā piedzīvo Viņa spēku!


Comments are closed.