Nometne Pelčos “Cerību planēta”

Kristīgā nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām norisinājās š.g. 27. jūnija līdz 3. jūlijam Pelčos, Kuldīgas novadā, Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā. Šoreiz ar nosaukumu “7 dienās apkārt zemeslodei”. Zenta Svara no mūsu draudzes vadīja nodarbības gan bērniem, gan viņu māmiņām, šis laiks viņai pagāja kā bez elpas. Šajā gadā nometnē piedalās arī Priekules novada īpašais bērns – Ieviņa ar savu omīti. Viņu atbalstam tika lietota Ziemsvētku tirdziņā iegūtā naudiņa.

Šī gada lielais pārsteigums bija pacelšanās gaisa balonā! Vispirms jau lielais krāsainais milzis aizņēma visu Pelču sporta laukumu, lai piepūstos apaļš un tad sākās … nenogurstoši tika iecelti un izcelti, turēti un iedrošināti bērni, kuriem varbūt pat sapņos nerādījās šāda iespēja. Līdz vēlai vakara tumsai piloti smaidīgi vadīja gaisa balonu augšup, lejup, kamēr visi bija izbaudījuši šo jauko piedzīvojumu. Nezinu, kurš bija lielāks ieguvējs: vai bērni, vecāki, skolotāji vai gaisa balonu piloti?

Nometni apmeklēja arī aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, viņš piedalījās nometnes sporta pēcpusdienā, kurā bija paredzētas dažādas sacensības un kustību aktivitātes, un noslēgumā apbalvoja sacensību uzvarētājus. Tāpat ministrs tikās ar nometnes dalībniekiem un vadītājiem, lai pastāstītu par savu ceļojumu pieredzi, ministra darbu un valsts aizsardzību. Nometnē viesojās arī Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljona pārstāvji, kas nometnes dalībniekiem prezentēja bataljonu un iepazīstināja ar zemessargu ekipējumu.

Nometni rīko Latvijas Baptistu draudžu savienība sadarbībā ar Kuldīgas novada Pelču speciālo internātpamatskolu – attīstības centru projekta “Cerību planēta” ietvaros. Nometnes laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt dažādus ceļošanas veidus un ģeogrāfiskas vietas pasaulē, apmeklēt radošās darbnīcas un sporta aktivitātes, doties izbraukumā ar gaisa balonu, noskatīties cirka mākslinieku izrādi un iesaistīties citās aktivitātēs. Nometnē piedalījās bērni un jaunieši vecumā no četriem līdz 28 gadiem kopā ar vecākiem, un nometni vadīja pedagogi, brīvprātīgie jaunieši, tostarp jaunsargi.

Bildes šeit.

Paldies Ivetai Štālai par foto.Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.