Pasākums Kalētos “Kopā mēs varam!”

Kalētos dabas parkā “Priediens” 29.08.2015. tika organizēts pasākums “Kopā mēs varam!”.

Pasākumu plānoja priekulnieki kopā ar kalētniekiem – kā kalpotāji darbojās Laura Ķere, Linda Juzupa, Ilze Gūža un Indra Ļaudobele, kā arī palīgi – Didzis Pomerancis un Iveta Tuskena. Gandrīz visi pasākuma vadītāji un palīgi jau bija sadraudzējušies un viens otru iepazinuši, dodoties misijā uz Ķūļciemu Talsu novadā. Vienam cilvēkam Dievs nedod visas dāvanas, mums katram ir savas. Un kopā kalpojot, mēs vēl vairāk sadraudzējamies, mēs pilnveidojam viens otru, gūstam pieredzi un pieaugam. Dievs caur komandu var darīt lielus darbus.

Pasākumā Kalētos varēja dzirdēt evaņģēlija vēsti, iepazīt viens otru tuvāk (gan komanda, gan pasākuma dalībnieki), veidot sadraudzību un plānot turpmāko sadarbību. Pasākumā piedalījās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Kalētnieki apņēmušies nest “labo vēsti” tālāk. Šis pasākums bija kā tilts uz svētdienas skolas veidošanos Kalētu pusē.

Pasākuma ietvaros bija vairāki skeči jeb īsi drāmas uzvedumi (par to, ka jāpieņem savādākais, citu atstumtais, par to, ka Dievs mūs katru ir radījis īpašu un ka Dievs atbild uz mūsu lūgšanām), bija dažādas aktivitātes (individuāli un komandā) un draudzēšanās.

Katram dalībniekam bija iespēja:
• izzināt savas rakstura īpašības un savus talantus;
• saredzēt citu rakstura īpašības un viņu talantus;
• uzticēties savai komandai un palīdzēt viens otram pārvarēt dažādus šķēršļus;
• pārdomāt par savu sirdi (vai tā ir ievainota, nogurusi no smaguma, slēgta, atvērta, dalīta vai atjaunota) un kā to uzticēt Jēzum;
• līdzdalīt savas vēlmes un idejas Kalētu attīstībai;
• domāt par to ko visi kopā kā komanda varam darīt Kalētos;
• rakstīt pateicību vai aizlūgšanu vajadzības.

Katram dalībniekam visa pasākuma laikā bija pie rokas piesiets balons, kas bija jāsargā, lai tas nesasprāgtu. Caur mežu ejot un arī veicot dažādas aktivitātes, tas nebija nemaz tik viegli. Dzīvē tāpat ir lietas, kuras mums jāsargā dažādos apstākļos, situācijās, piemēram, sirdis. Vai mēs ik brīdi sargājam savu sirdi (Salamana pamācības 4:23)?

Pasākuma noslēguma daļā visi tika pie balviņām un stiprinājās ar saldumiem un sulu. Bija daudz jautājumu par Dievu, Jēzu, par lūgšanām, par mūsu draudzi Priekulē un Kalētos u.c. Tiešām gribas, lai bērni un viņu vecāki, kā arī kalpotāji un palīgi, šajā pasākumā saņemto nepazaudētu. /Indra Ļaudobele/

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.