Piedalījāmies jauniešu konferencē 4 krēsli

Šī gada 28. februārī un 1. martā Rīgas Lutera draudzes namā notika biedrības “Jauniešu Virzība” organizētā konference “4 krēsli”. Konferences mērķis bija izaicināt jauniešus fokusēties uz māceklību – veidojot par Kristus mācekļiem citus jauniešus, kuri varētu mācekļot vēl citus. Konference “4 krēsli” pulcināja apmēram 70 jauniešus no dažādām Latvijas pilsētām un konfesijām. Kopā ar baptistu draudžu pārstāvjiem piedalījās luterāņu, metodistu un draudzes “Dieva mājas” jaunieši. Īpaši gaidīti viesi bija jaunieši no Igaunijas baptistu draudzēm.

Konferences galvenais runātājs bija Dens Speiders (ASV). (Dens ir alianses “Global Youth Initiatives” vadītājs, kura apvieno organizācijas un vadītājus, kas strādā ar jauniešiem visā pasaulē.) Konferenci sākot, Dens Speiders izaicināja klātesošos ar jautājumu: “Cik skaidra ir mūsu misija?” Jautājums lika aizdomāties par to, kas ir mana misija un kā tā veicama. Dens palīdzēja atbildēt uz šo jautājumu, aplūkojot galvenos uzskatus par Jēzus Kristus dzīvi. Viņš uzsvēra, ka mūsu misija izriet no kristiešiem labi zināmās Jēzus pavēles Mateja 28:16-20 – veidot Kristus mācekļus, kas veido citus par Viņa mācekļiem. Māceklībā svarīgs ir mūsu piemērs, kā mēs paši to darām. Metode, kā mēs to darām, nāk no Jēzus piemēra. Līdz ar to šajā konferencē lektors uzsvēra četrus izaicinājumus, kurus Jēzus deva saviem mācekļiem:
1) nāciet un redziet (Jāņa 1:39);
2) sekojiet Man (Jāņa 1:43);
3) sekojiet Man un Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem (Mateja 4:19) un
4) ejiet un nesiet augļus (Jāņa 15:16).

Četri krēsli ir metafora, kas apzīmē šos četrus izaicinājumus. Uz pirmā krēsla sēž cilvēki, kuri ir garīgi miruši, meklētāji, kam nepieciešams dzirdēt Evaņģēliju. Uz otrā krēsla sēž jauni kristieši, garīgā ziņā “bērni”, kuru identitāte Kristū tikai sākusi veidoties un kurus ir garīgi labi jāēdina. Uz trešā krēsla sēž “strādnieki” jeb jaunieši, kuri jāapmāca un jāsagatavo kalpošanai dažādos veidos, kuri mācās dzīvot Gara pildītu dzīvi. Uz ceturtā krēsla sēž cilvēki, kas ir tādi kā “vecāki”, kuri fokusējas uz mācekļu veidošanu un pavairošanu un pilnveido “vecāku” prasmes.

Mums katram ir svarīgi izvērtēt, uz kura krēsla mēs sēžam. Bija interesanti un vērtīgi uzzināt Dena secinājumu, ka vairums kristiešu netiek tālāk par trešo krēslu. Iemesls, kādēļ ir grūti tikt tālāk par trešo krēslu, ir, ka tas nav viegli (Ebrejiem 12). Tā ir cīņa, tas ir grūti, svarīga ir disciplīna, un mēs tiekam tīrīti no visa nevajadzīgā. Tas ir sāpīgi, tas atklāj trūkumus. To nevar paveikt “miesīgi” (Romiešiem 7-8), bet šis process prasa laiku un gatavību mācīties (Ebrejiem 12:11b). Mēs tiekam aicināti un mudināti izturēt šo Dieva darbu pie mums, lai cik grūti un sāpīgi nebūtu (Ebrejiem 10-12). Jo patiesībā mēs esam aicināti nonākt līdz “vecāku” posmam, kļūt par arvien nobriedušākiem Kristus mācekļiem, kuri veido citus par Viņa mācekļiem. Konference “4 krēsli” izaicināja jauniešu kalpošanas fokusēties uz mācekļu veidošanu, darot citus par mācekļiem gan individuāli, gan kopīgi kā jauniešu kalpošanai. (Informācija no Gata Jūrmaļa, kas ir LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs).


Comments are closed.