Pusaudžu draudzību dienu nometne Jūrmalciemā

Ar Priekules baptistu draudzes pusaudžu iniciatīvu un projekta „Paplašini robežas 2” ietvaros no 2.-6. jūlijam Jūrmalciemā jūras tuvumā Rogu ģimenes īpašumā notika Priekules pusaudžu draudzības dienas. Šo dienu moto bija „Ar Dievu mēs spējam visu!” Piedalījās ap 20 mūsu pilsētas un apkārtnes pusaudžu.

Viss iesākās ar to, ka ar mikroautobusu nokļuvām Bernātos un sākām savu 10 km ceļojumu līdz Jūrmalciemam, ejot gar jūras malu (daži pa jūru). Labi iedeguši ieradāmies „Jaunulpēnu” mājās , kur mūs sagaidīja visjaukākās un viesmīlīgākās saimnieces. Šajās piecās dienās ļoti labi iepazinām viens otru, mācījāmies uzticēties Dievam, slavējām Viņu par Viņa varenajiem darbiem, piedzīvojām dažādus pārsteigumus no Dieva un viens no otra. Neizpalika arī praktisks darbs – šoreiz lielā malkas talka, kurā tika pārbaudīta mūsu pacietība un izturība, bet mēs to paveicām… Gādīgais mājas saimnieks Ivars Roga mūs lutināja ar paša nozvejotām un čiekuros kūpinātām dažādām zivīm. Redzējām un mazliet varējām arī piedalīties to kūpināšanas procesā. Tika mums arī brīnišķīgi izbraucieni jūrā ar mazu zvejas kuģīti. Tas bija lielisks piedzīvojums!

Vēl kāda lieta, kas paliks atmiņā ir reāla glābšanas plosta atvēršanās demonstrācija. Bērni varēja praktiski redzēt, kā tas notiek, un uzzināt visu par tajā esošām lietām, to nepieciešamību, nogaršot uz plosta esošu maizīti, ūdeni, redzēt, kā darbojas signālraķetes, un izmēģināt plostu jūrā. Šajās lietās mūs visus izglītoja mūsu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts.

Protams, kopā arī spēlējām dažādas izturības un atjautības spēles. Ar skolotāju Zentu Svaru cēlām smilšu pilis. Pāri visam vēl lielie ūdens prieki, sauļošanās, atpūta šūpuļtīklos, neaizmirstama nakts trase, kuriozi, kā arī iedvesmojoši vakara viesi – Estella Gulbe, Miķelis Mažis.

Paldies pusaudzēm Martai, Amandai un Rebekai par neatlaidību un ierosmi rīkot šādas tik piepildītas un neaizmirstamas dienas. Paldies saimniecei Aigai un viņas komandai, kas mūs četrreiz dienā veselīgi pabaroja. Paldies Vaidai Šeflerei par sponsoru meklēšanu un garšīgu dārzenīšu, riekstu sagādi. Paldies Sintijai Konkolai, Valteram Siksnam un viņa draugam Raitim.

Piecas dienas pusaudžus un pārējos pieskatīja – Liena Ašme.

Šeit video par glābšanas plosta atvēršanās demonstrāciju: atvērt.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.