Ziemas Drafts Purmsātos

No 17.-19.martam Purmsātos risinājās Baltijas Pastorālā Institūta organizēta apmācība / nometne „BPI Dienvidkurzemes Ziemas Drafts” puišiem vecumā no 14 līdz 20 gadiem ar moto: „Mēs nemeklējam pareizos, bet aicinātos. Mēs nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet grib būt sūtīti!” Dienvidkurzemes Ziemas drafts bija par vīrišķību, un tā mērķis – palīdzēt puišiem gūt labāku izpratni par Evaņģēliju un to, ko Bībele māca, kā pastāvēt mūsdienu sabiedrībā kā Dieva vīriem. Jaunieši Draftā mācījās pilnveidot raksturu un spēju darboties komandā, mācījās sekot Kristum kā paraugam, saprast savu aicinājumu un labāk sagatavoties kalpošanai. Kopā bijām 17 vīri, kas bija gatavi atdot no sevis visu.

Aigars Dzērvēns: Vislabāk no Ziemas drafta man patika tas, ka džeki bija gatavi atdot visus 100% pat tad, kad tas bija grūti. Protams, vēl ļoti svarīgi bija tas, ka mēs varējām džekiem pastāstīt, kāda ir vīriešu identitāte! Personīgi man liels pārbaudījums bija nakts pārgājiens. Drafta laikā Dievs man atgādināja par apsolījumiem, ko biju devis Dievam un nedaudz piemirsis. Bet tagad zinu, ka Dievs grib to labāko priekš mums!

Gregors Mažis: Ziemas draftā man bija iespēja piedalīties kā slavēšanas vadītājam un palīgvadītājam. Biju ļoti pārsteigts par jauno vīru pašaizliedzīgo rīcību dažādās situācijās un stingro raksturu. Vīri, kuri nometnes sākumā bija mazliet nobijušies un satraukti, nometnes beigās mājās aizbrauca Svētā Gara piepildīti un ar mērķi. Es lepojos, ka mūsu draudzēs ir vīri, kuri vēlas uzņemties atbildību un rīkoties, kad Dievs uzrunā.

Valters Siksna: Uzskatu, ka Ziemas drafts bija izdevies, džeki atdeva no sevis visu un izdarīja līdz galam. Tiešām lepojos ar Dienvidkurzemes džekiem! Tieši viņi būs tie, kas vēlāk vadīs draudzes un savas ģimenes.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.