Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Ziemassvētku vakarā, kaut arī zemi negreznoja sniega rota, mūsu draudzes dievnamā bija gaiša un sirsnīga svētku sajūta, ko pastiprināja skaistā eglīte, izgaismotais dievnams, kā arī ļoti lielais dievkalpojuma apmeklētāju skaits. Dievkalpojumā koris sniedza īpaši gatavotu Ziemassvētku dziesmu priekšnesumu, vīru kvartets dziedāja kopā ar svētdienskolas bērniem, skanēja dzeja, flautas, vijoles mūzika un sludinātāja Mārča Zīverta uzruna Korim kopā ar klausītājiem nodziedot Ziemassvētku himnu, ieskandinājām pārdomām pilno Ziemassvētku laiku.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.