Ārmisija Kalētos

Kā draudze esam satvēruši Dieva aicinājumu darīt citus par mācekļiem Kalētos un jau vairākus gadus reizi mēnesī rīkojām dievkalpojumu Kalētu pagastmājā, bet šobrīd jau katru svētdienu plkst.15.00. (Izbraucam no Priekules baptistu draudzes plkst.14.15.). Mēs braucam iedrošināt un iepriecināt Kalētu ticības biedrus ar dziesmām un Dieva Vārdu no Bībeles. Kā draudze meklējam iespējas aktīvi sadarboties un draudzēties ar kalētniekiem arī ikdienā – skolas pasākumos, koncertos un citur.

Aizlūdz par Kalētiem
Lūdz par Kalētiem, lai tur izveidojas patstāvīga, LBDS reģistrēta draudze ar savu vietēju sludinātāju vai mācītāju, ka tur ir kristieši, spējīgi citus vest pie Glābēja – Kristus. Lūdz par mājas grupām Kalētos, ka tās var izveidoties, un katru nedēļu tur dzīvojošie kristieši var sanākt kopā un mācīties Dieva Vārdu. Lūdz, lai Kalētos izveidojas svētdienskola, izveidojas darbs ar māmiņām, pusaudžiem, jauniešiem un ka regulāri katru nedēļu notiek sapulcēšanās reizes. Lūdz Dievu, lai turpinās darbs pie mācekļošanas, ka kalētnieki var sākt mācekļot citus.

Lūdz Dievu par Kalētiem, kā arī kalpotājiem, kas veic un veiks šo mācekļošanas darbu Kalētos! Atsaucies darbam un kalpošanai Kalētos, ja jūti, ka Dievs tevi uzrunā un aicina to darīt!


Jaunu draudžu dibinātāju forums Užavā

No 15.-17.septembrim Užavā notika jaunu draudžu dibinātāju forums. Mēs bijām ar Kalētu komandu. Bija mācības, liecības, dalīšanās pieredzē, lūgšanas un kalpošanas plānošana. Piedalījāmies: Mārcis Zīverts, Kristaps Brancis, Laura Ķere, Sabīne Ilaķe. Apņēmāmies viena gada laikā: stiprināt savu kodolkomandu ar regulāru satikšanos, lasām kopā grāmatu “Dieva sapņi” un pēc tam pārrunājam izlasīto satikšanās reizēs, braucam pieredzes apmaiņā uz citām pilsētām, sadarbojamies ar Liepājas komandām. Viena gada laikā ar mērķi draudzējamies ar 1-2 nekristiešiem, lai iepazīstinātu ar Jēzu Kristu. Pavadīsim kopēju individuālu laiku. Un īpaši nozīmīgu turēsim personīgo laiku ar Dievu, kurā mēs sarunāsimies ar Viņu. Lūgsim un sagaidīsim atbildes no Dieva. Vairāk lasiet šeit.


Misijas dienas kopā ar draugiem no Teksasas

Bildēs skatiet mirkļus no misijas dienām ar draugiem no Teksasas, kas kalpoja Kalētos – šeit.


Draudzības dienas Kalētos

2016.g. jūlijā Kalētos viesojās draugi no Mančestras kristiešu centra, Lielbritānijā, lai kalpotu tieši Kalētos – gan bērniem, gan pieaugušajiem, ģimenēm. Vairāk skatiet šeit.


Pasākums Kalētos “Kopā mēs varam!”

Kalētos dabas parkā “Priediens” 29.08.2015. tika organizēts pasākums “Kopā mēs varam!”. Pasākumā Kalētos varēja dzirdēt evaņģēlija vēsti, iepazīt viens otru tuvāk (gan komanda, gan pasākuma dalībnieki), veidot sadraudzību un plānot turpmāko sadarbību. Pasākumā piedalījās ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki. Vairāk lasietšeit.
Kalētu jauniešu picu vakars

20.decembrī Kalētu jaunieši nosvinēja Ziemassvētkus pie Lindas un Kristapa, reizē tas bija arī kā sadraudzības vakars, lai vairāk iepazītos, kopā darbotos, cepot picas, kopā skatītos filmu, lai vairāk iedraudzētos, iegūtu savstarpēju uzticību un plānotu tālākus kalpošanas darbus. Skatiet bildes šeit.
ASV draugu misijas nedēļas kulminācija – dievkalpojums Kalētos

Dievkalpojums ar ASV draugiem – kulminācija misijas nedēļai Kalētos – ar ASV viesu liecībām, Priekules baptistu draudzes kora dziedātām dziesmām, mācītāja Dena Allena svētrunu un izaicinājumu uz jaunām attiecībām ar Jēzu Kristu. Pēc dievkalpojuma – sadraudzība, sarunas pie tējas, kafijas un uzkodām. Lielā zāle – pilna. Skatiet bildes šeit.
ASV draugu misijas nedēļa Kalētos

Aizvadīta bagātīga, svētīga un darbīga nedēļa, kad no 9.-12. oktobrim Priekules novadā kalpoja draugi no Amerikas – Makgregora baptistu draudzes Floridā, ASV – 7 cilvēku sastāvā, ieradās Priekules novadā, īpašu laiku pavadot tieši Kalētos. Vairāk lasiet, kā arī skatiet bildes šeit.

ASV draugu misijas plānotie pasākumi Kalētos

Jau 8.oktobrī ciemos sagaidīsim mūsu draugus no Amerikas, no mūsu sadraudzības draudzes misijas laukā (Makgregora baptistu draudze, Florida, ASV), kuri ieradīsies Priekulē, lai kalpotu cilvēkiem un godinātu Dievu. Sagaidāms, ka no ASV ieradīsies 7 cilvēki, kuri kalpos Priekules novadā, īpašu laiku pavadot tieši Kalētos, kur ir Priekules baptistu draudzes misijas vieta. Viesu vidū būs mācītājs Dens Allens, kurš svētdienā, 11. oktobrī, teiks svētrunu gan dievkalpojumā Priekules baptistu baznīcā, gan Kalētu misijas dievkalpojumā Kalētu pagastmājā. Aicinām uz dažādiem pasākumiem Kalētos kopā ar ASV draugiem. Vairāk lasiet šeit.Jauniešu Alfa vakari Kalētos

Kalētu jauniešu centrā katru piektdienu plkst. 19.00 Kalētu un apkārtnes jauniešiem no 14 g. vecuma notiek jauniešu vakari ar ALFA nodarbību tēmām.

Tiekamies brīvā un draudzīgā atmosfērā ar iepazīšanos, mūziku, komandu spēlēm, sarunām par Dievu, kristietību un dzīves vērtībām.

Satiec citus foršus un atraktīvus jauniešus un saņem atbildes uz tevi interesējošiem jautājumiem!

Bildes no pirmā jauniešu vakara 26.09.2014.šeit.ASV draugu ekskursija uz Kalētiem

ASV draugu no Makgregora baptistu draudzes misijas nedēļas ietvaros ar Vijas Jablonskas laipno gādību ASV draugiem bija iespēja doties uz Kalētiem, kur ir Priekules baptistu draudzes ārmisijas vieta. Liels paldies par atsaucību arī Inesei Kudumai, Kalētu pamatskolas direktorei, izrādot Kalētu pagasta namu. ASV draugi pagastnamā lūgšanu zālē nodziedāja slavas dziesmu Dievam, kā arī aizlūdza par Kalētu jaunās draudzes dibināšanas komandu – Lindu un Kristapu Brančiem. Draugi apmeklēja arī Kalētu Priedienu, kas viņos izraisīja patiesu sajūsmu – gan neskartā daba, gan skulptūras, gan atrakcijas. Kalētu Priedienā viesi ieturēja arī ļoti gardo skābeņu zupu, par ko arī bija sajūsmā, lai gan nezināja, kas ir skābenes. Bildes no Kalētu ekskursijas šeit.


Sadraudzība pēc dievkalpojuma Kalētos

Pēc dievkalpojuma 22.06.2014. tikāmies pie mūsu draugiem Lindas un Kristapa Kalētos, kur iekūrām ugunskuru, ieturējāmies un stiprinājām viens otru ticībā.

Vairāk bilžu skatiet šeit.
Novada skolu jaunatnes diena Kalētos

30. maijā sadraudzībā ar Kalētu skolas skolotājiem kalpojām skolu jaunatnes dienā Kalētos, kur piedalījās novada skolu audzēkņi, kopā apmēram 500 bērnu, atraktīvi pavadot laiku: vizinoties ar zirgu pajūgu, kā arī piedaloties darbnīcās – bija velokarti, teniss, futbols, dambrete, piepūšamās atrakcijas, mākslas darbnīcas u.c. No draudzes pasākumā kalpoja jaunieši, ņemot līdzi draugus un klasesbiedrus, Mārcis, kā arī draugi no Kalētiem (Linda un Kristaps Branči) un no Liepājas (Kārlis un Lāsma Baštiki ar bērniem).

Vairāk par pasākumu šeit.


Vislielākā dāvana Kalētu pamatskolā

Labdarības organizācijas “Samarieša soma” (Samaritan’s purse) projekta Vislielākā dāvana ietvaros draudzes jaunieši kopā ar sludinātāju Mārci Zīvertu šajā gadā paviesojās vairākās novada skolās un bērnudārzos, tai skaitā Kalētu pamatskolā, kur stāstīja stāstus un liecības, kā arī izspēlēja vairākus teatralizētus uzvedumus jeb drāmas.

Vairāk par pasākumu šeit.


Māmiņskola ciemojas pie māmiņām Kalētos

No draudzes māmiņskolas 11. aprīlī ciemojāmies pie māmiņām Kalētos, kas audzina audžubērnus. Mārīte Sergejeva, Bāriņtiesas mamma Kalētos, bija noorganizējusi šo tikšanos mājīgajās jauniešu centra telpās Kalētu pamatskolā. Kopā ar mūsu viesi Baibu Dzirīti no Liepājas ar Kalētu māmiņām dalījāmies savās gardumu receptēs, pārdzīvojumos un priekos, audzinot bērnus un mazbērnus, stiprinājām viena otru.

Vairāk bilžu skatiet šeit.


Pielūgsmes koncerts Kalētos

Dieva Vārds caur mūziku, personīgiem stāstiem par Dievu un Evaņģēlijā skan Kalētos. Šā gada 15.martā sešos vakarā Kalētu Tautas namā notika kristīgās mūzikas koncerts ar Dieva pielūgsmi. Sadarbībā ar Rīgas Vīlandes baptistu draudzes mūziķu grupu un Kalētu skolu, Tautas namu un aktīvu komandu no Priekules varējām piedzīvot brīnišķīgu un vētrainu notikumu. Interesanti, ka tajā vakarā Kurzemē un citās vietās Latvijā bija spēcīgs vējš, un arī Kalētos tika nogāzti vairāki koki un elektrība vairākas reizes pārstāja darboties. Tomēr gan mūziķi, gan pārējie klātesošie vienoti dziesmās pacēla savas balsis uz Dievu, Viņu slavējot un pielūdzot, un vakars izdevās svētīgs.

Vairāk par pasākumu šeit.


Kalētnieki piedalās M4 Jaunu draudžu dibināšanas apmācībās

Ar Dieva vadību un svētību šī gada februāra beigās tika uzsākts M4 draudžu dibināšanas komandu apmācības ceturtais cikls. M4 ir apmācību programma, kuras mērķis ir sagatavot, apmācīt, mentorēt un nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem draudžu dibinātājus un viņu komandas. Šogad M4 piedalās komandas no Liepājas, Vidrižiem, Varakļāniem un Kalētiem (Kalētus pārstāvējām mēs, Priekules baptistu draudze kopā ar kalētniekiem). Apmācības laikā dzirdējām lekcijas, strādājām pie piecu gadu redzējuma jaundibināmajai draudzei. Noslēgumā katra komanda izstrādāja sešu mēnešu rīcību (“kaujas”) plānu ar konkrētiem mērķiem un darāmajiem darbiem. Septembrī komandas atkal sanāks kopā un stāstīs, kā ir veicies un kādas Dieva brīnuma lietas ir piedzīvotas kalpošanā.

Vairāk lasiet šeit.


Dievkalpojums Kalētu pagastnamā

Divreiz mēnesī dodamies uz Kalētu pagastnamu, lai iedrošinātu un iepriecinātu Kalētu ticības biedrus ar dziesmām un Dieva Vārdu no Bībeles, aktīvi sadarbojamies un draudzējamies ar kalētniekiem, lūdzam par to, lai tur izveidotos pastāvīga draudze ar savu vietēju sludinātāju vai mācītāju.

Vairāk bilžu skatiet šeit.

Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.