Sieviešu Kalpošana

Priekules baptistu draudzes māsu pulciņš dibināts 1990.gada 14.oktobrī. Tā vadītāja bija Rita Ķere. Māsu skaits savulaik ir bijis līdz 30. No 1997.gada māsu pulciņa vadītāja ir Inese Jaunzeme. 2003.gads nāk ar pārmaiņām. Inese Jaunzeme pāriet uz luterāņu draudzi un māsu pulciņa vadīšana tiek uztcēta Dzidrai Baumanei, kura to darīja līdz 2013.gadam.

Šobrīd sieviešu kalpošana ir nozīmīgu pārmaiņu priekšā. Draudzē lūdzam par to, lai atjaunotos aktīva sieviešu kalpošana draudzē, lai lūgtu, studētu Dieva Vārdu un pārrunātu sev būtiskās lietas, kā arī lai kalpotu citiem.


Sieviešu kalpošanas apienības Ideju seminārs

Š.g. 3. martā Rīgā piedalījāmies Sieviešu kalpošanas apienības (SKA) “Ideju seminārā”. Mūsu draudzes māsas Dagnija, Inga un Ērika piedalījās, lai iegūtu pieredzi, dzirdētu pieredzes stāstus un iegūtu jaunus kontaktus savām kalpošanas interesēm. Pirmā ideja tika praktiski demonstrēta jau dienas sākumā – citāds sestdienas rīts “Sieviešu brokastīs” – pie svinīgi klātiem galdiņiem mazos pulciņos, sākot risināt sarunas un pazīšanos. Plašāk par šo veiksmīgo iespēju pastāstīja Iveta Bartkeviča no Grobiņas.
Kādēļ vajadzīga atsevišķa kalpošana sievietēm, aicināja domāt SKA vadītāja Agnese Megne, akcentējot dziedinošu attiecību nozīmi un garīgu motivāciju. Rasa Cirvele dalījās ar personīgo pieredzi, esot līdzās, palīdzot un aizlūdzot par sievietēm, kas ienāk mūsu uzmanības lokā. Vairāk šeit.


Nometne „7 dienās apkārt zemeslodei” Pelčos

Kristīgā nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām norisinājās š.g. 27. jūnija līdz 3. jūlijam Pelčos, Kuldīgas novadā, Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā. Šoreiz ar nosaukumu “7 dienās apkārt zemeslodei”. Zenta Svara no mūsu draudzes vadīja nodarbības gan bērniem, gan viņu māmiņām, šis laiks viņai pagāja kā bez elpas. Šajā gadā nometnē piedalās arī Priekules novada īpašais bērns – Ieviņa ar savu omīti. Viņu atbalstam tika lietota Ziemsvētku tirdziņā iegūtā naudiņa. Par nometni lasiet arī šeit.


Gatavošanās labdarības tirdziņam

Visu novembra mēnesi sievietes gatavojās labdarības tirdziņam – gatavoja Adventa vainagus, apsveikumu kartītes, šuva dāvanu maisiņus, tamborēja atstarotājus, taisīja dekoratīvas minieglītes. To visu veicām gan kopā, pulcējoties baznīcā, gan arī savās mājas brīvos brīžos. Māsas kalpoja arī pašā tirdziņā, gan to iekārtojot, gan pie tirdziņa galdiem un kafejnīcā, arī darbnīcās, iepriecinot apmeklētājus. Bildes no darbošanās brīžiem šeit. Par notikušo tirdziņu lasiet arī šeit.


Siev.kalpošanas apvien. nometne Saldū 2015

No 14.-16. augustam Saldū notika LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vasaras nometne STAROjums. Nometnes laikā notika vērtīgas lekcijas, radošās pēcpusdienas, darbs interešu grupās, aizlūgšanu grupās. Svētdienu svinējām kopā ar mācītāju Pēteri Eisānu un domājām par misiju. Radošajās pēcpusdienās ar savu talantu piedalījās mūsu draudzes māsa Zenta Svara, vairākas māsas piedalījāmies arī nometnē kā dalībnieces. Bija svētīgi un vērtīgi! Bildes skatiet šeit.


Nometne „Cerības ceļojums laikā” Pelčos

Nometnē Pelčos piedalījās 52 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, 30 „sargeņģeļi” (mūsu draudžu jaunieši), 20 māmiņas, 3 mācītāji un 19 sieviešu kalpošanas darbinieces un svētdienskolotāji. Arī no Priekules draudzes. Nodarbībās bērni mācījās par Dievu, kurš radījis šo pasauli un mūs ielicis šeit dzīvot katru savā laikā un vietā. Nedēļas laikā piedzīvojām daudz emocionālu brīžu – kopā ar dabas draugu Māri Olti bērni gatavoja makšķeres un izbaudīja makšķerēšanas priekus, briežu dārzā baroja staltos dzīvniekus, ekstrēmā pasākumā kopā ar baikeriem daudzi pirmo reizi vizinājās ar motociklu, skatījās smilšu kino un leļļu teātra izrādi un radīja animācijas filmiņas. Māmiņas piedalījās vecāku atbalsta grupās.


Sieviešu rīts ar ASV māsām

Kādā oktobra sestdienas priekšpusdienā bijām noorganizējušas sieviešu rīts ar ASV māsām, lai sanāktu kopā un iedrošinātu viena otru, kā arī dalītos pārdzīvojumos. Kopīgi ieturējām brokastis, raisījās sarunas, klausījāmies ASV mācītāja Dena Allena sievas Blanšas uzrunā par sieviešu kalpošanu, dziedājām dziesmas, kā arī gatavojām rokdarbus gaidāmajam Adventes labdarības tirdziņam – filcējām ziepes skrubēšanai, gatavojām kartiņas, kā arī galvasrotas. Bērni tikmēr darbojās ar Semiju un Kortniju no ASV. Vairāk bildes šeit.


Siev.kalpošanas apvien. nometne Pelčos 2013

2013. gada jūlija sākumā Pelčos notika nometne bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu māmiņām, kur piedalījāmies arī mēs. Nometni organizēja LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība Ventspils baptistu draudzes māsas Elitas vadībā, un nometnē līdzi darbojās arī arī daudzu draudžu māsas, jaunieši u.c. Svētdienskolotāji vadīja nodarbības, jaunieši organizēja spēles un palīdzēja kopīgajos pasākumos, bet draudžu bērni vienkārši bija kopā ar īpašajiem bērniem, draudzējoties un runājoties. Nometnē pavadītais laiks katram dalībniekam un darbiniekam paliks atmiņā vēl ilgi. Vairāk bildes šeit.


Siev.kalpošanas apvien. nometne Siguldā 2012

Augustā notika kārtējā Sieviešu kalpošanas apvienības organizētā nometne Siguldā, ļoti gleznainā un skaistā vietā, kur piedalījās arī mūsu māsas.

Vairāk lasiet šeit.

Vairāk bildes šeit.
Siev.kalpošanas apvien. nometne Pelčos 2012

2012. gada jūnija beigās Pelčos notika nometne bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu māmiņām, kur piedalījāmies arī mēs. Nometni organizēja LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība Ventspils baptistu draudzes māsas Elitas vadībā, un nometnē līdzi darbojās arī arī daudzu draudžu māsas, jaunieši u.c. Svētdienskolotāji vadīja nodarbības, jaunieši organizēja spēles un palīdzēja kopīgajos pasākumos, bet draudžu bērni vienkārši bija kopā ar īpašajiem bērniem, draudzējoties un runājoties. Nometnē pavadītais laiks katram dalībniekam un darbiniekam paliks atmiņā vēl ilgi. Vairāk bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.