Jaunieši & pusaudži kalpo pilsētā

Augustā bariņš draudzes jauniešu un pusaudžu pārkrāsoja pilsētas bērnu laukumu, kas bija apķēpāts un aprakstīts. Šī ideja radās Valteram pēc BPI Drafta nometnes beigšanas (BPI DRAFTS ir Baltijas Pastorālā Institūta organizēta apmācība – vairāku dienu nometne, kas domāta jauniem puišiem, kuri vēlas aktīvi kalpot savās pilsētās, veidot komandu un būt jaunie līderi). Valters stāsta: “Devos runāt ar Priekules novada domi, kur mani ļoti labi uzņēma un atbalstīja. Savācu komandu, ar ko doties kalpot savā pilsētā. Runājām domē, vai ir iespējams dabūt krāsas, jo nav iespējams virsmas notīrīt. Dienās, kad mēs strādājam, mūs atbalstīja arī jauniešu vecāki, gan pērkot pusdienas, gan arī kādu krāsu bundžu un otas. Pēc padarītā darba mums ir gandarījums un liels prieks ka mēs to izdarījām. Amerikāņiem ir tāds teiciens, ka ar kečupu un kolu var apēst visu. Es saku, ka ar uzticamu komandu var izdarīt lielas lietas. Arī jūs aicinu rūpēties par savu pilsētu, tā būs tik skaista, cik palīdzēsiet tai būt. “Rūpējieties par pilsētas labklājību, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība” Jeremija 29:7″.

Šeit īss video.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.