Svētruna, 17. novembris, 2013

Sludinātājs Mārcis Zīverts.
Tēma: Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ.
Rakstvieta: 1.Pētera 2:13-17
Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku.


Comments are closed.