22.10.2023. dievkalpojums

22.10.2023. dievkalpojums.

Sludina Mārtiņš Balodis.

Ja vēlies draudzes darbu atbalstīt arī finansiāli:
Priekules baptistu draudze
Zāļu iela 12, Priekule, LV-3434
Reģ.nr.90000159161
SWEDBANKA
Konts LV61HABA0551032019880
BIC kods HABALV 22


Comments are closed.