ASV draugu koncerts kultūras namā

7.augusta vakarā Priekules kultūras namā notika Amerikas draugu Priekulei dāvātais mūzikas koncerts. Dziedātāji Roba Flinta vadībā sniedza brīnišķīgu koncertu, tai skaitā dziedāja vairāki solisti, vīru kvartets. Klausītājiem šķita – dziesmas skan no sirds dziļumiem un tiek dziedāts ar visu dvēseli un spēku. Klātesošos uzrunāja arī viesu ļoti personiskās liecības par savu dzīvi un paļāvību uz Dievu visos brīžos – arī slimībā un dzīves pārbaudījumos, par piedošanu, par atbrīvošanu no vainas un vientulības.

Koncertu kuplināja jauniešu drāmas un mūzikas nometnē sagatavotie priekšnesumi – drāma un pielūgsmes dziesmas, kas uzrunāja klātesošos, kā arī iespēle ar čemodāniem, kurus jaunieši atnesa pie krusta, simbolizējot nastu nolikšanu pie Kristus krusta.

Koncerta noslēgumā klātesošie bija aicināti turpināt draudzēties ar amerikāņiem pie uzkodu galda, ko daudzi labprāt arī darīja.


Comments are closed.