1.Koru festivāls Priekule 2007

2007. gada augustā pirmo reizi Priekulē notika Koru festivāls, ko rīkoja Priekules baptistu draudze un Latvijas Baptistu draudžu savienības Muzikālās kalpošanas apvienība ar moto „Pārbaudi pamatu”. Pasākuma ietvaros notika jauniešu mūzikas koncerts ar grupām no Lietuvas, Igaunijas, kā arī Liepājas; koru festivāla koncerts ar kamerkora “Matejs”, Liepājas baptistu draudžu apvienotā vīru kora, kora “Laiks” dažādu citu Latvijas pilsētu koru piedalīšanos. Piedalījās vairāk nekā 20 kori.

Festivāla ietvaros notika arī “Novadnieku koncerts”, kurā uzstājās kolektīvi no Priekules – mūzikas skolas, sieviešu, luteriskās draudzes un baptistu draudzes koris, kā arī koris no Kalētiem.

Dalībniekiem bija nodrošināta lieliska iespēja visu festivāla dienu garumā nodarboties ar sportu. Šajā gadā Priekules daudzfunkcionālā halle vēl nebija uzbūvēta, tāpēc pasākumi notika lielā teltī, kā arī Priekules kultūras namā. Bija arī dalībnieku sadraudzības vakara ugunskurs.

Dievkalpojums “lielajā teltī” bija pulcējis ap 400 klausītāju no tuvākām un tālākām draudzēm, kā arī no kaimiņu luterāņu draudzes un vienkārši Priekules un apkārtnes iedzīvotājus.

Pateicība šī pasākuma “ģeneratoram” – Priekules baptistu draudzes sludinātājam Pēterim Tervitam, kura lolots bija viss pasākums. Paldies Dievam!


Comments are closed.