Pielūgsmes koncerts 2013. g.6. aprīlī

2013. g.6. aprīlī organizējām un piedalījāmies brīnišķīgā Dieva Pielūgsmes koncertā mūsu draudzē kopā ar draugiem. Dieva Vārds skanēja caur mūziku un personīgiem stāstiem par Dievu. Mūziķi un pārējie klātesošie vienoti dziesmās pacēla savas balsis uz Dievu, Viņu slavējot un pielūdzot.


Comments are closed.