13.08.2023. dievkalpojums

13.08.2023. dievkalpojums

Šajā dievkalpojumā sveiksim sludinātāju Guntaru Lašauri, teiksim paldies par kalpošanu un svētīsim tālākā kalpošanas ceļā, kas vijas uz Liepāju.


Comments are closed.