Bērnu nometne Piedzīvojumi Ēģiptē ’21

No 4. līdz 8.jūlijam jau otro gadu, mūsu draudzes teritorijā notika bērnu vasaras diennakts nometne. Kopā piedalījās 30 bērni, kuri nakšņoja teltīs, gāja pārgājienos, spēlēja spēles, darbojās stacijās, iepazina un slavēja mūsu Dievu.

Katru dienu bērniem bija piecas stacijas: sports ar dažādām komandu spēlēm; mūzika, kurā bērni mācījās dziesmas un kustības; radošā darbnīca, kur bērni gleznoja, līmēja un veidoja dažādus darbus; izpētes stacija, kur bērniem bija iespēja uzzināt vairāk par Ēģipti; un arī bībeles stacija, kurā bērni dzirdēja stāstu par Jāzepu un viņa piedzīvojumiem ar Dievu Ēģiptē.

Nometnes trešajā dienā bērni devās ekskursijā uz Liepājas cietumu un pa ceļam apskatīja vēl kādas vietas. Neizpalika arī aizraujoša nakts trase un lielās spēles, kuras tika izspēlētas pilsētas parkos. Svarīga dienas daļa bija arī rīta bums un vakara čats, kur visi dalībnieki un vadītāji sanāca kopā, lai klausītos Dieva Vārdu un slavētu brīnišķīgo Kungu. Dievs izveda cauri dažādiem piedzīvojumiem gan Jāzepu, gan nometnes vadītājus un Viņš turpina rūpēties un gādāt par visiem mums!

Pateicība nometnes darbiniekiem – Modrītei, Guntaram, Indrai, Agnesei, Inai, Kristīnei, Rutai, Ligitai, Martai, Dāvidam, Ievai, Noelai, Ģirtam, Klāvam, Justam, Ingum, Diānai un arī draudzes brīvprātīgajiem par nometnes teritorijas sagatvošanu un atbalstu lūgšanās!

/Marta Roga/

Bildes šeit.


Comments are closed.