Nosvinējām draudzes kora 135. gadadienu

Kopā ar draugiem svētku dievkalpojumā 15. jūnijā nosvinējām draudzes kora 135. gadadienu. Svētku programmu sniedza Liepājas baptistu Ciānas draudzes kamerkoris un vīru kvartets. Svētrunu teica Liepājas Ciānas draudzes mācītājs Andris Bite. No mācītāja A.Bites saņēmām vārdus, ka Kristus ir vissvarīgākais, un, ka koris kalpo draudzē, nevis, jo māk dziedāt, bet, jo kora dziedātājos ir Kristus. Sveiciena vārdus teica arī Artis Peterlevics, kas uzsvēra, ka Kristus ir vairāk nekā 1 000 000 eiro, vairāk nekā dzelzs veselība, vairāk kā jebkas, ko vien mēs varētu iedomāties. Kristus ir vairāk.
Draugi no Liepājas Ciānas draudzes dziesmā priekulniekiem dāvāja svarīgus vārdus: „Kā lai es klusēju, kā lai es nedziedu, kā lai es neslavēju, Kungs, Tevi par to, ko tu esi man darījis. Es neklusēšu, jo Dievs dāvājis man mūziku… Kad par šīs zemes svētībām es domāju, es pateicos Dievam.”
Pēc dievkalpojuma turpinājās sadraudzība, kurā draudzes esošo un bijušo koristu kopkoris dziedāja brīnišķu pateicības dziesmu Dievam, sveicām kora ilggadējos vadītājus un pianistus, saņēmām sveicienus no viesiem un pateicāmies par kora 135. gadiem un Dieva vadību cauri tiem.

Prezentāciju par draudzes kora vēsturi skatiet šeit.


Comments are closed.