Garīdznieka G.Lašauri ievēlēšana

2018. gada 4. februāra draudzes pilnsapulcē ievēlējām Priekules baptistu draudzes jauno garīdznieku Guntaru Lašauri. Svētījām viņu kopā ar sievu Inu un bērniem – meitu Noēlu un dēliem Samuēlu un Timoteju.

Bildes šeit.


Comments are closed.