Ģimenes dienas dievkalpojums 10.maijā

10.maijā draudzē visas paaudzes nosvinējām Ģimenes dienu. Korī šajā reizē dziedāja arī svētdienskolas bērni, tā iepriecinot klātesošos. Bija arī bērnu programma ar mūziku un dzeju. Mātes dienas dievkalpojumā notika aizlūgums par bērniem – tās nav kristības, bet bērnu svētīšana (Marka ev.10:13-16 – Jēzus svētī bērniņus), ko iepriekš pieteikusi ģimene un kas parasti notiek tieši Ģimenes dienas dievkalpojumā. Savu bērnu vai bērnus vecāki izved draudzes priekšā, un tad mācītājs kopā ar draudzi aizlūdz par šiem bērniem, izlūdzoties Dieva sargāšanu un labvēlību bērnam un vecākiem (jo arī vecākiem nepieciešama gudrība un pazemība bērnu audzināt dievbijībā.)

Pēc dievkalpojuma palikām kopā sadraudzībā, kur bija iespēja baudīt tēvu un vīru gatavotas un gādātas maizītes, plātsmaizes un našķus.
Paldies Dievam par jums, mīļās māmiņas!

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.