Jauniešu nometne “Vienmēr virsotnē” 2020

Es paceļu savas acis uz kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Psalmi 121:1-2.

Pirms lasi par to kā mums gāja nometnē, gribu Tevi iedrošināt un atgādināt šo skaisto apsolījumu no 121. psalma. Šī gada nometne sagatavošanās posms bija patiesi izaicinošs un grūts, taču Dievs rūpējas. Dievs nāk un palīdz. Viņš nāk un paņem visu Savās mīlošajās rokās un dod mums vislabāko. Tici savai ticībai Kungā, nevis savām šaubām!

No 10. līdz 14. augustam mēs, draudzes jaunieši kopā ar draugiem, pulcējāmies Jūrmalciemā uz mūsu šīs vasaras nometni “ VIENMĒR VIRSOTNĒ 2020”. Esam pateicīgi Dievam par neizmērojamo žēlastību, kuru Viņš ļāva mums baudīt šo piecu dienu garumā. Nometne ir liels piedzīvojums ikvienam gan dalībniekiem, gan grupu vadītājiem, gan virtuves komandai, gan tehniskajiem darbiniekiem un arī visiem citiem, kuri iesaistās.

Nometnē piedalījās 30 brīnišķīgi un talantīgi jaunieši, kurus 5 dienas ganīja, iedvesmoja un izaicināja Dieva sapulcināta sapņu komanda. Gan no rītiem, gan vakaros visi tikāmies sapulcēs, lai klausītos liecības un uzrunas, kā arī kopā slavētu Dievu ar dziesmām. Mums bija 6 superīgas mazās grupas, kuras tikās vakaros, lai pārrunātu un dziļāk domātu par dzirdēto. Noslēguma vakarā pulcējāmies uz slavēšanas vakaru Jūrmalciemā baptistu draudzē, kur slavēšanā mūs vadīja Miķelis, Anete, Gregors un Linda. Nometnē mācījāmies un ieguvām patiesi daudz, taču jautrība un kārtīgi smiekli neizpalika. Katru dienu spēlējām lielo spēli, šīs vasaras favorīts noteikti ir ūdens beisbols! Vakaros neizpalika lielā aktivitāte, kas bija gan orientēšanās spēle pa Jūrmalciemu, gan filma, gan, protams, arī talantu šovs un arī skotu dejas! Piedalījāmies arī dažādās radošajās darbnīcās un arī devāmies īpašā misijā – čiekuros! Nometnes trešajā dienā puiši devās pārgājienā, taču meitenes cepa auskarus, taisīja ēst un tīrīja baznīcu.

Nometne bija patiesi īpaša un neaizmirstama! Ir labi būt tur, kur ir Dievs strādā un darīt to, ko Viņš svētī, to arī pavisam īpaši izdzīvojām šajā nometnē.

Draudze, draugi, paziņas, kaimiņi un mūsu spēcīgā aizlūdzēju grupa – paldies jums! Paldies, ka ticat par jauniešiem, lūdzat par jauniešiem un atbalstam! Mēs to ļoti novērtējam!
Nometnes komandas vārdā, Marta

Savās pārdomās par nometni dalās Mārīte (mazās grupiņas vadītāja) un arī jauniešu meitenes (Lana un Dana):

“Izplati mīlestību visur, kur vien esi! Neļauj nevienam no tevis aiziet mazāk laimīgam nekā viņš atnācis!” /Māte Terēze/ Augusta otrajā nedēļā, pēc Dieva plāna, notika jauniešu nometne Jūrmalciemā. Piecu dienu garumā nevarēja pamanīt nevienu garlaikotu jaunieti. Laiks bija piepildīts. Tai pat laikā šo nometni varēja saukt par prieka, miera un mīlestības nometni. Jaunieši varēja sajust cik liels ir Dieva miers un mīlestība, klausoties nometnes vadītāju liecībās un uzrunās. Piedzīvot paši to caur sadarbību dažādās jautrās, izaicinošās un pārdomu bagātās aktivitātēs. Kā arī slavējot Dievu ar dziesmām.
Pārdomas jauniešos rosināja dzirdētais par to cik katrs no viņiem Dievam ir īpašs. Dievam ir plāns katram no viņiem tikai izvēle ir viņu ziņā. Lai arī iemesli bija dažādi , kādēļ jaunieši izvēlējušies šo nometni apmeklēt, mājās viņi noteikti devās ar kaut ko vairāk. Dievam tā bija iespēja piekļūt daudzām sirdīm un mīlestībā sēt tajās šo ticības sēklu.
Mārīte

Nometne kurā es izbaudīju kā tas ir, kad Dievs tevi samīļo. Šajā nometnē, kopā ar dažādiem cilvēkiem, es saņēmu skaistu “Jā” no Dieva, ka Viņš mīl ikkatru mūs tādu kādi mēs esam. Tik vienreizējus, skaistus un neatkārtojamus. Man nav jābūt tādai kā otrs, jo es esmu īpaša tāda kādu Dievs mani radīja. Nometnes laikā es to pamanīju katrā cilvēkā, kas tur bija. Man patika tas, ka mēs bijām viens par visiem un visi par vienu. Man patika, ka Dieva mīlestība un klātbūtne bija ar mums, ko sajutu gan slavēšanā, gan citu liecībās, gan vienkāršās sarunās ar otru. Tā mīlestība, kas valdīja mūsu starpā pat īsti nepazīstot vienam otru, iesējās man sirdī tik dziļi, ka nav grūti to nest tālāk. Šī nometne iesēja manā sirdī sēklu, kas es ticu, ka ne tikai man, bet ikvienam, kas tur bija, izaugs par milzīgu koku ar sulīgiem augļiem.
Lana

Šāda veida nometne man bija jauna pieredze. Es varu pateikt, ka šī bija mana pirmā nometne teltīs un otrā vispār. Man ļoti patika slavēšanas grupas dziesmas – klausoties uzreiz jutos labāk, laimīgāk. Kaut arī nezināju dažas, mēģināju iemācīties un atcerēties. Interesantas bija arī liecības, kad daži vadītāji stāstīja savu ceļu pie Jēzus. Tas mani iespaidoja – cik dažādi stāsti, bet viens galamērķis. Vispār vadītāji bija ļoti atsaucīgi un forši. Viņi palīdzēja dalībniekiem, atbildēja uz jautājumiem vai vienkārši pacēla garastāvokli (atceroties popielu ar mūsu māsiņu un pārējiem, gribas nepārtraukti smieties). Bija arī labas spēles, jūra, mežs, nakts trase, darbnīcas (manas paštaisītās ziepes stāv uz plauktiņa), filma, kura mani ļoti iedvesmoja, mūsu veikals ar “lašiem” (kam piederēja šī doma? Personīgi paspiedīšu roku).
Es ar smaidu atceros šo piedzīvojumu, un bildes ar vēstulēm, dāvanām atgādina man jūs.
Dana

Bildes šeit.


Comments are closed.