Lielā spēle pusaudžiem un jauniešiem

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. (Fil.4:13) 2017. gada 28.oktobrī, neskatoties uz laikapstākļiem, kādi mūsu pilsētas jaunieši devās piedzīvojumā pa pilsētu, izspēlējot mūsu jauniešu sagatavotu spēli Team building & Ultimate scavanger hunt. Bija jāmeklē kontrolpunkti, pildot dažādus uzdevumus, un tas viss jānofilmē. Paldies aktīvistiem un visiem palīgiem par kopā pavadīto laiku! Bildes šeit.


Comments are closed.