Pateicība par tirdziņu

Aizvadītajā labdarības tirdziņā piedalījās rekordliels skaits kalpotāju un ziedotāju. Kad īsi pirms tirdziņa atvēršanas sadevāmies rokās, lai aizlūgtu par tirdziņu, visa kalpotāju grupa no visām četrām pusēm aptvērām trīs garos galdus ar vainagiem! Tas tiešām ir ievērojams kalpotāju skaits! Paldies jums visiem! Liels paldies visiem, kas jebkādā veidā piedalījās, lai varētu notikt šis tirdziņš! Paldies, ka lūdzāt par šo tirdziņu, kalpotājiem, apmeklētājiem un ģimenēm, kas šos līdzekļus kādā materiālā veidā saņems! Paldies visiem, kas ziedoja laiku un gatavoja tirdziņam materiālus, gatavoja vainagus daudzu dienu, pat nedēļu garumā, domāja par tirdziņu un to plānoja, kas pirka materiālus, produktus, kas cepa, vārīja un grieza, kas darbojās darbnīcās, darbojās ar bērniem, kas stāvēja pie darinājumu galdiem, darbojās kafejnīcā, mazgāja traukus, kas taisīja afišas un tirdziņa noformējumu, kas atnesa adītās zeķes un vēl daudz ko citu, kas atveda ābolus, kas veda lietas uz un no tirdziņa, piedalījās tirdziņa uzkārtošanā un novākšanā, kas darīja vēl daudzus šeit vārdā nenosauktus darbus, kas iepriecināja citus, izraisot smaidus un prieku atnācējos, un kas vienkārši bija tirdziņā klāt, lai runātos ar priekulniekiem un iedrošinātu citus.

Ticam, ka tā lielā daudzu jo daudzu cilvēku komanda katrs atsevišķi un visi kopā tiešām Dieva spēkā esam paveikuši labu darbu – gan iepriecinājuši apmeklētājus, gan kalpojuši vismazākajiem – tirdziņa laikā un vēl pēc tā kopā tika savākti vairāk kā 1000 EUR ! Jau šobrīd pēc novada Sociālā dienesta ieteikumiem kādā ģimenē, kur tas bija ļoti nepieciešams, tiek veikti remontdarbi, kurus viņiem dāvinām. Informēsim jūs arī par pārējās naudas izlietojumu.

Draudze var priecāties arī par to, ka, tirdziņam gatavojoties un tajā darbojoties, tika saliedēta kalpotāju komanda, vienam otru papildinot, tika identificēti kalpotāji, viņu talanti, tika izmēģināti spēkā tādā lielā pasākumā un ar tik daudz kalpotājiem! Īpašās vakariņās tāpēc pulcējāmies, lai pateiktu paldies Dievam, kalpotājiem tirdziņā un atskatītos uz tirdziņā piedzīvoto.

Lūkas 6: 36-38 Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.”

Bildes no pateicības vakara skatiet šeit.


Comments are closed.