Piedalījāmies Baltijas Draudžu konferencē Rīgā

13. un 14. februārī 2014. g. piedalījāmies Baltijas Draudžu konferencē Rīgā. Lektoru vidū bija mācītāji, aktīvi draudžu dibinātāji, kalpošanas vadītāji draudzēs, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis u.c. Piedalījās kristieši no Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas; tika pārstāvētas dažādas konfesijas – baptisti, luterāņi, metodisti, pestīšanas armija, vasarsvētku draudzes, katoļi u.c.

Geitvejas draudzes Ostinā (ASV, Teksasas štats) dibinātājs un mācītājs Džons Bērks konferencē runāja par dubļiem un meistardarbu. Pretstatā farizejiem, kas grēciniekos redzēja tikai grēka dubļus, Jēzus zem grēka dubļiem grēciniekos redzēja meistardarbu – tik vērtīgu, ka Viņš bija gatavs atdot savu dzīvību, lai cilvēkus atjaunotu par meistardarbu, kas katrs no mums esam Dieva acīs. Džons Bērks konferencē klātesošajiem arī jautāja: Ko jūs darītu, ja redzētu pasaulslavena gleznotāja, piemēram, Rembranta, meistardarbu izmestu gružkastē un dubļiem notraipītu? Kad atpazītu un saprastu tā vērtību, taču laikam noliektos, lai to paņemtu un saudzīgi nestu pie meistara, lai to notīrītu un salabotu, un glezna varētu atgūtu savu sākotnējo vērtību. Konferencē saņēmām atgādinājumu, ka katrs cilvēks ir meistardarbs Dieva acīs.

Savukārt Vilovkrīkas draudzes (ASV, Ilinoisas štats) dibinātājs un vecākais mācītājs Bils Haibelss konferencē runāja par sevis vadīšanu. Ir daudz organizāciju un grupu ko vadīt – var vadīt trīs, piecus, desmit un simts cilvēkus, var vadīt ģimenes uzņēmumus un lielas organizācijas. Taču visgrūtāk pār visu uz pasaules ir vadīt pašam sevi. Bils Haibelss izaicināja domāt arī par to, vai kalpojot mūsu degsme ir karsta, un aicināja jebko, ko vien draudzē darām, darīt ar tādu degsmi, it kā mums būtu dota pēdējā iespēja to darīt. Romiešiem 12:11 “Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.”

Lektoru sniegtā informācija lika paraudzīties uz sevi, savu kalpošanu draudzē, kā arī kopējo draudzes darbu no malas, tā katru iedvesmoja un izaicināja. Konference klātesošie tika aicināti arī izdarīt vairākas izvēles – no jauna nodoties Kristum un darbam Viņa druvā, kā arī nomest savas nastas, piedodot kādam, kam neesam vēl piedevuši. Konferences starplaikos pielūgsmi vadīja Stokholmas Hilsongas draudzes Pielūgsmes grupa, kā arī citi mūziķi. Bija arī citas ļoti vērtīgas lekcijas, pusdienu sarunas ar konferences lektoriem, kā arī Stokholmas Hilsongas draudzes Pielūgsmes grupas koncerts, kuru apmeklēja ļoti daudz cilvēku (tai skaitā jauniešu grupa no mūsu draudzes) un vienojās slavas un pielūgsmes dziesmās Dievam.

Vairāk informācijas par Baltijas Draudžu konferenci šeit.


Comments are closed.