Pielūgsmes koncerts, 06.09.2014.

Iesākot jaunā mācību gada jauniešu tikšanās reizes kā tradīcija ir Pielūgsmes vakars, kas arī šogad siltā 6. septembra vakarā pulcēja jauniešus un citus sirdī jaunos Priekules baptistu baznīcā. Uzrunu teica Mārcis Zīverts, svētrunu – Kārlis Baštiks. Mūzikas grupa – Miķeļa Maža apvienotā pielūgsmes grupa no Āgenskalna baptistu draudzes. Kā uzsvēra pielūgsmes grupa, šis pasākums, šis vakars, šis koncerts nav nekādā veidā par un ap šo mūzikas grupu, kā tas ir ierasts citos pasaulīgos koncertos. Šis koncerts ir pielūgsmes koncerts, kura centrā ir Kristus, kuru mēs slavējam un pielūdzam. Pielūgsmes vakarā skanēja jauniešu liecības, Vārds, tika parādīta uzrunājoša drāma par atbrīvošanu no važām, ko paveic KRISTUS.

Pielūgsmes vakara audioieraksts: šeit.

Bildes no vakara ŠEIT.


Comments are closed.