Priecājamies par pilsētas apbalvojumu

Priecājamies kopā ar draudzes sludinātāju Mārci Zīvertu un viņa ģimeni par viņam piešķirto titulu un apbalvojumu Gada priekulnieks, kā arī mūsu draudzes māsu Viju Sedolu un viņas ģimeni par viņai piešķirto Priekules Goda rakstu.

Mārcim tituls piešķirts par ģimenisko vērtību godā celšanu, aktīvu sabiedrisko darbību un pozitīvas sadarbības veicināšanu sabiedrībā. Mārcim ir Dieva dota dāvana saskatīt citu spējas, uzrunāt, iedrošināt un iesaistīt citus sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs, izejot ārpus draudzes un baznīcas sienām. Mārcis, iedrošinot ar savu piemēru un pārliecību, veido jauniešus par jaunajiem līderiem, mācot uzņemties iniciatīvu un atbildību. Mārcis kopā ar komandu piedalījās ģimeņu svētkos un skolu svētkos novadā, piesaistot svētku aprīkojuma komplektu Svētki tavā pilsētā ar piepūšamajām atrakcijām, Mārcis regulāri piedalās Lāčplēša dienā u.c. patriotisma veicināšanas pasākumos novadā, kā arī piedalījās 3.Priekules Mūzikas festivāla plānošanas un rīcības komandā un vēl citur, nesot Kristus vēsti priekulniekiem.

Goda raksts Vijai Sedolai piešķirts par Priekulei veltīto profesionālo darbu mūža garumā (kā terapeitei un vēlāk ģimenes ārstei). Draudzē viņa ir ilggadēja kora dziedātāja, vienmēr smaidīga, nekad nav liegusi iedrošinājumu un padomu.

Dievs tiek pagodināts, kad Viņa bērnos nobriest un uzplaukst mīlestības augļi.

Foto: Priekules novada avīze.

Bildes skatiet šeit.


Comments are closed.