Svētdienskolu apvienības konference

2018. gada 3. februārī piedalījāmies LBDS Svētdienskolas apvienības ikgadējā konferencē un BPI Timoteja skolas izlaidumā. Apguvām jaunu materiālu Vasaras Bībeles Skolai, dalījāmies pieredzē, guvām jaunus iespaidus, satikāmies ar draugiem un domubiedriem. Bildes šeit.


Comments are closed.