Kalpot un uzņemties atbildību

Septembris tuvojas kā jauna mācību gada mēnesis visiem, kas mācās kādā skolā. Ģimenēs, kurās bērni apmeklēs mācību izglītības iestādes, arī vecāki piedzīvo jaunu mācību gada cēlienu. Parasti septembrī mēs īpašu uzmanību veltam Zinību dienai. Kādās draudzēs septembra beigās jau svin Ražas svētkus. Taču nepilnus desmit gadus otrajā septembra svētdienā Latvijā atzīmēsim Tēva dienu.

Tēva dienai pasaulē ir apmēram 100 gadus sena vēsture. Tēva dienas ideja un pirmsākumi meklējami 1910. gada 19. jūnijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Vašingtonā, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Galvenā šo svētku ideja, kas ir palikusi nemainīga kopš to pirmsākumiem, ir pateikties tēviem par viņu devumu ģimenei un ieguldījumu bērnu audzināšanā, kā arī stiprināt tēvu un viņu bērnu ģimeniskās saites. Mūsdienās, kad tradicionālais ģimeņu modelis ir krietni pamainījies, viens no šo svētku mērķiem ir popularizēt ideju, ka būt tēvam ir pagodinoši un ka ar to var lepoties, bet tajā pašā laikā arī atgādināt vīriešiem par pienākumiem un atbildību, kas saistās ar vecāku lomu ģimenē.

Mūsu valstī, sabiedrībā ir liela nepieciešamība pēc vīriešiem un tēviem, kuri spēj būt atbildīgi un godīgi. Mūsu bērniem un pusaudžiem ir nepieciešams vairāk redzēt tādus vīrus un tēvus, kuri ne tikai prot ļoti strādāt un būt aizņemti gādājot iztikšanu, bet prot būt ļoti aizņemti ar bērniem un pusaudžiem. Katram bērnam un pusaudzim pienāk laiks, kad viņš izvēlas sekot savam varonim. Ja tēvs ģimenē nepietiekami velta laiku bērniem, viņi izvēlas citus varoņus, pat antivaroņus. Es gribu būt labais varonis saviem bērniem. Kristieši, pievērsiet uzmanību, kalpošanas lomām draudzē. Atrodiet vairāk kalpošanas vietas vīriem. Dievkalpojumos lūdziet par tēvu un vīru sirdīm. Izaiciniet vīrus kalpot un uzņemties atbildību.

Mana mīļākā rakstu vieta Bībelē ir 2. Timotejam 2. nodaļa 1-2 “Tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlastībā, kas Kristū Jēzū, un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.” To raksta vīrs vīram. Garīgais tēvs, apustulis Pāvils savam garīgajam dēlam Timotejam. Tas ir atgādinājums, iedrošinājums turpināt labo darbu. Tēvi, ieguldiet savos dēlos un meitās. Mācītāji un garīgie vadītāji, ieguldiet jaunos cilvēkos, lai mūsu sabiedrība piedzīvotu labas pārmaiņas ar uzticamu un atbildīgu jaunatni!

Jūsu
Mārcis Zīverts


Comments are closed.