Marikas Stāsts

Gatavojoties jūnija kristībām, izveidojām nelielus video stāstus par katru no kristību kandidātiem. Tie palīdzēs draudzei viņus labāk iepazīt un uzzināt viņu dzīves stāstus, kā arī pašiem atgādinās par šo nozīmīgo dienu viņu dzīvē.

Marika omītes vairrākkārtējos aicinājumus doties uz baznīcu bērnībā noraidīja. Vēlāk caur problēmām dzīvē viņa sāka meklēt Dievu un jauniešiem pievienojās, pateicoties Ineses uzaicinājumam. Marika savu izvēli sekot Kristum izdarīja jauniešu vakarā 2013. gada februārī.


Comments are closed.