Harijs Saule

Harijs Saule /1925-1986/

Attēlā: Augšējā rindā otrais no kreisās – Harijs Saule, kopā ar Priekules baptistu draudzes kori.


Komponists un diriģents, 1950. gadā atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā, aktīvi iesaistījies kora darbībā Priekules baptistu draudzē.
Harijs Saule kora jubilejā 1952. gadā sēž kora centrā pirmajā rindā ar ziediem rokās, viņam pa kreisi dzīvesbiedre Mirdza Saule.

Kora darbs padomju gados ir ticis dažādos veidos kavēts un bremzēts. Piemēram, 1960.gada 20.maijā Priekules draudzes mācītājs A.Krauze saņēma sekojošu vēstuli: “Pilsonim Krauzem, I.Sudmaļa ielā 12. Priekules pilsētas darbaļaužu deputātu padomes Izpildkomiteja aizrāda Jums, ka Priekules baptistu draudzes ēkā (dievnamā) I.Sudmaļa ielā 12. regulāri notiek kora mēģinājumi. Pamatojoties uz esošajiem likumiem, Priekules pilsētas padomes Izpildkomiteja kategoriski aizliedz Jums organizēt un noturēt kora mēģinājumus šajā ēkā, pretējā gadījumā sauksim Jūs pie kārtības par Padomju likumdošanas neievērošanu.” Tāpēc draudze meklēja iespējas kora mēģinājumus noturēt slepus.

Priekules draudzē darbojās ne tikai koris, bet arī dažādi orķestri. Darbs pie pūtēju orķestra izveidošanas Priekulē sākās 1965.gadā, kad Arturam Gertnerim bija saruna ar Hariju Sauli par kora un draudzes muzikālo darbību. “Mums radās doma par pūšamo instrumentu orķestri,” savās atmiņās stāstīja Arturs Gertneris. Brālis Saule sacījis: “Es kādreiz spēlēju klarneti, un tu spēlēji armijā pūtēju orķestrī. Varbūt varam?” Arturs esot atbildējis:”Varam!” Un tā sāka veidoties Priekules baptistu draudzes pūtēju orķestris.

Laikā, kad nebija citu pieejamu pavairošanas iespēju, lai katram dziedātājam izdalītu pa kora dziesmu partitūras kopijai, Harijs Saule strādājis pie nošu pavairošanas. Sākumā pārrakstījis tās ar roku, vēlāk, ap 1954. gadu, pavairojis glicerīna-želatīna tehnikā (apmēram 150 dziesmu). Kopā pavairojis vismaz 350 dažāda nosaukuma dziesmas (katru 30 eksemplāros).

Harijs Saule ilgus gadus vadīja kora darbu. Viņš bija ne tikai diriģents un kora vadītājs, bet arī dziesmu autors, nošu materiālu pavairotājs, jaunu dziesmu meklētājs, ceļotājs.


Comments are closed.