Ģimenes dienas dievkalpojums

11.maijā draudzē visas paaudzes nosvinējām Ģimenes dienu ar jaukām kora dziesmām, tai skaitā skaisto Brāmsa “Šūpuļdziesmu”, ar bērnu programmu. Dievkalpojuma ietvaros nesām draudzes priekšā bērniņus, noturot par tiem aizlūgumu.

Svētrunā pārdomājām Jēzus teiktos vārdus sievai, kuras meitu mocīja ļauns gars: TAVA TICĪBA IR LIELA. Šī sieviete bija gatava pārvarēt lielus šķēršļus, lai tikai palīdzētu savai meitai. Pārdomājām, kas bija tās lietas, kas šo sievieti pamudināja pārvarēt šķēršļus un nokļūt pie Jēzus. Mācekļi sievieti atraida. Kas viņu velk tieši pie Jēzus?

IZMISUMS – viņa zināja, ka nebija labi un pareizi dzīvojusi. Iespējams, ka viņa bija mēģinājusi atrast palīdzību citur, bet tā nebija īstā palīdzība. Tagad viņa meklē palīdzību pie Jēzus Kristus, lai ko tas viņai maksātu.
MĪLESTĪBA – mīlestība pret viņas bērnu. Pret viņas meitu. Mīlestība lika ciest noraidījumu no mācekļiem. Mīlestība lika atbildēt Jēzum pazemībā.
REDZĒJUMS – viņa redzēja Kristū līdzjūtību. Tādu, kura lika rauties pie Viņa. Viņa redzēja, ka Jēzus viņu nepadzīs. Redzēja, pirms tas bija noticis.

Svētrunā uzrunāja sludinātāja vārdi, ka mūsu ticības lielums ir atkarīgs no tā, ko mēs redzam Jēzū Kristū. Ja mēs neredzam, ka Viņš mums ir iedevis dzīves jēgu un uzdevumu, rausimies pēc savējā un mocīsimies. Ja redzēsim, ka Jēzus ir cerība pasaulei, mēs uzticēsim Viņam visu, kas mums ir – darbu, naudu, biznesu, bērnus, sievu / vīru, sevi pašu. Jēzum Kristum ir žēlastība priekš katra no mums.


Comments are closed.