Draudzes sludinātāja uzruna LBDS kongresā

LBDS Kongress 2014. gada 17. maijā Rīgā, Savienības namā pulcēja 224 delegātus un 62 viesus no 69 draudzēm. Kongresa iesākumā un turpmāk kopīgā dziedāšanā klātesošos vienoja Āgenskalna draudzes jauniešu ansamblis Miķeļa Maža vadībā. Svētbrīdī mūsu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts runāja par Jesajas 40:28-31 patiesībām. Dievs nepiekūst, un Viņš nogurušajiem dod spēku. Jauni vīri pagurst, bet, kas paļaujas uz To Kungu, dabū jaunu spēku. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Sludinātājs stāstīja, kā Dievs viņam palīdzējis un palīdz īpaši grūtos brīžos. Piekusušajiem nav jāpaiet malā, bet jāatjaunojas un jāpiedzīvo Dieva apsolījums: “Mans spēks nespēkā varens parādās.” (2. Korintiešiem 12:9) Pēc Latvija Valsts himnas un kopīgas lūgšanas “Mūsu Tēvs debesīs” LBDS bīskaps Pēteris Sproģis atklāja Kongresu. (Elza Roze)


Vairāk par kongresu Baptistu Vēstnesī 6/2014

Vairāk bildes šeit


Comments are closed.