Timoteja skolas jaunā mācību gada iesākums

Kādi no mūsu draudzes gājputnu svētdienā tika sveikti, uzsākot mācības skolā. Tie nebija bērni un viņi nemācās parastā skolā … Kas ir “BPI Timoteja skola”? Tā ir divgadīga apmācības programma cilvēkiem, kas draudzē vai arī ārpus draudzes kalpo bērniem vai arī saņēmuši aicinājumu šādu kalpošanu uzsākt. Programma ir daļa no Baltijas Pastorālā institūta apmācības un tiek veidota sadarbībā ar LBDS Svētdienskolu apvienību. Timoteja skola šogad septembrī uzņēma apmācībām 2.grupu. Priecājamies un pateicamies Dievam, ka studentu vidū ir arī trīs mūsējās meitenes! Lai Dievs dod gudrību, neizsīkstošu mīlestību, izturību un pacietību gan mācoties, gan ikdienas darbā ar bērniem!

Mārīte:
“Arī man ir iespēja būt šajā grupā un man par to ir liels prieks. Mēs esam 20 meitenes un 2 puiši. Esam no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Talsiem, Cēsīm, Priekules, Vaiņodes, Krotes, Ventspils un pat no Rēzeknes. Mācības notiek Rīgā vienu reizi mēnesī, bet pārējo laiku mācāmies mājās. Tā ir iespēja mums, kas esam Jēzus Kristus atzīti par uzticamiem kalpošanai, lai mācītos, apgūtu, ieraudzītu kaut ko jaunu. Lai Dieva doto dāvanu – strādāt ar bērniem – papildinātu ar zināšanām par Dieva vārdu, kā novadīt nodarbību bērniem patīkamā un saprotamā veidā. Un tai pašā laikā pats svarīgākais, lai bērni ar vien vairāk un ar prieku vēlētos uzzināt par evanģēliju, Dievu un viņa darbiem, un to, kādā veidā un kur Dievs ir redzams un kā viņš darbojas mūsu dzīvēs un ikdienā. Kā līdzināties Kristum ne tikai svētdienās, bet arī ikdienā.

Saprotu ka viegli nebūs, bet esmu pateicīga tam, kas darījis mani spēcīgu – Jēzum Kristum, vēl jo vairāk, ja tā ir Dieva dāvana, tad man atliek to izkopt. Noliegt to vai izturēties pret to vienaldzīgi būtu nenopietna attieksme, pat grēks pret Dievu, pret savu draudzi, pret bērniem, ņemot vērā Dieva vārdu, kurā saprotami pateikts,
Kas mums kā kristiešiem jādara: „Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: Tā Kunga slavenos darbus un Viņa spēku, un Viņa brīnumus, ko viņš ir darījis.”(Ps.78:3-4).
Arī ko jāstāsta: „Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izraēlā, Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācām viņu bērniem’’ (Ps.78:5)
Kāpēc to darīt: „lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem” (Ps.78:6)
Kādam mērķim: “lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu Viņa pavēles” (Ps.78:7)

Ticu ka šī ir iespēja mācīties, kā draudzībā un sadarbībā veidot ceļu uz bērna sirdi. Paldies draudzei par šo iespēju mācīties un paldies, ka neesat vienaldzīgi pret savu nākotni. Jo bērni ir mūsu nākotne, mūsu draudzes turpinājums un jo vairāk mēs viņos ieliksim, jo stiprāki pamati būs mūsu draudzei.

Inga:
“Labdien draudze, gribu jums pastāstīt par pirmajiem iespaidiem Timoteja skolā. Tas ir kaut kas jauns manā dzīvē. Līdz šim es darbojos tikai ar pieaugušajiem, bet Dievs deva iespēju ieraudzīt, ka bērni ir tikpat svarīgi kā pieaugušie. Balstoties uz rakstu vietu Mateja 18:1-5, es saprotu, ka jāsāk ir ar bērniem, jo viņi ir tie, kas nāks un kalpos Dievam, un, ja mēs viņus nepamācīsim un nestāstīsim, tad draudzei nebūs nākotnes. Ļoti svarīgi ir, lai bērni iepazīst Dievu, lai viņi Dievu iemīl. Tāpēc ir svarīgi draudzē veidot vidi, kur bērni varētu justies pieņemti un svarīgi. Tas nekas, ka viņi ir mazi, bet viņi arī jau var sākt kalpot draudzē, palīdzot mazos darbiņos. Tāpēc, draudze, gribu tevi aicināt būt pacietīgai pret mazajiem bērniem un palīdzēt viņiem augt Dieva gudrībā.

Un nobeigumā es gribu pateikt lielu paldies, ka jūs mani atbalstat un devāt iespēju mācīties Timoteja skolā. Tas dod man iespēju apgūt zināšanas un iepazīt jaunus cilvēkus. Man ļoti patīk pasniedzēji, kuri pavēra man citu skatījumu uz Dievu un uz cilvēkiem, es pateicos Dievam par šo iespēju. Tas ir skaisti, ka Dievs mūs ir radījis tik dažādus, bet mēs visi varam kalpot Viņam par godu. Paldies!”


Comments are closed.