Atzinība jauniešiem par iniciatīvu

17. oktobrī Cīravas kultūras namā biedrība “ Liepājas rajona partnerība” rīkoja gadskārtējo konferenci “ Dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos”, kurā piedalījās Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadu pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un biedrības, kā arī privātās iniciatīvas grupas. Bija izvirzītas nominācijas dažādās rīcības sadaļās – tūrisms, uzņēmējdarbība, jauniešu iniciatīva u.c., un katrā rīcības sadaļā viena iniciatīva saņēma balvu “Iniciatīva 2014”.

Konferencē novadu pašvaldības prezentēja to teritorijā realizētos projektus, Priekules novadā tika realizēti 20 projekti. Patiesu atzinību konferencē izpelnījās Priekules baptistu draudzes jauniešu atbalsta komanda, kuri saņēma balvu par radošo iniciatīvu un saturīga brīvā laika organizēšanas iespējām jauniešiem. Paskaidrosim, ka šī gada vasarā jaunieši kopā ar citiem kalpotājiem dažādu komandu sastāvā noorganizēja vairākas aktivitātes bērniem un jauniešiem – Vasaras Bībeles skolu, laivu ekspedīciju Tēvi un dēli un pusaudžu pārgājienu / nometni Jūrmalciemā, ko projekta veidā draudze Zentas Svaras vadībā iesniedza Priekules novada pašvaldībai. Prieks, ka Jēzus Lielās Pavēles pildīšanai – bērnu un jauniešu mācekļošanai caur dažādām vasaras aktivitātēm, saņēmām pozitīvu novērtējumu un finansiālo atbalstu no Priekules novada pašvaldības, kā arī atzinību bijušā Liepājas rajona mērogā, par ko jaunieši un atbalsta komanda saņēma balvu kā labākā nominācija rīcības grupā “Jauniešu iniciatīva”.

Iedrošinām jauniešus, bērnus, kā arī citus kalpotājus turpināt darboties Dieva Valstības darbā un turpināt „Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana” (Pāvila vēstule romiešiem 12:1).

Vairāk par konferenci lasiet šeit.

Bildes šeit.


Comments are closed.