Pārsteidzošā nedēļa kopā ar ASV draugiem

No 5.- 11. augustam Priekulē jau trešo reizi viesojās ciemiņi (šoreiz 19 cilvēki) no Fortmaijersas Floridas štatā, ASV, ar mērķi kalpot Dievam un cilvēkiem, īpašu uzsvaru liekot uz nodarbībām kopā ar bērniem un jauniešiem, kā arī muzikālām aktivitātēm, tā kā floridiešu vizīte bija ieplānota Priekules Ikara svētku, kā arī 3. Priekules mūzikas festivāla laikā.

Kopā ar ASV draugiem darbojāmies pārsteidzošā misijas nedēļā: Vasaras Bībeles skolā, Jauniešu sporta, mūzikas, drāmas dienās, draugi amerikāņi sniedza pielūgsmes koncertu kultūras namā, piedalījās 3.Priekules Mūzikas festivālā, Ikara svētku gājienā, apmeklēja Kalētus, piedalījās draudzes vīru un sievu vakariņās u.c.

Vairāk par pasākumiem:


Vasaras Bībeles skola.
Par Vasaras Bībeles skolu šeit.


Jauniešu dienas ar ASV draugiem.
Par Jauniešu sporta, mūzikas, drāmas dienām šeit.


Sieviešu vakariņas kopā ar viesēm no ASV.
Bija noorganizētas atsevišķas vīru un sievu vakariņas, kur kopā ar draugiem dalījāmies dzīvesstāstos un baudījām ēdienu. Bildes no sieviešu vakariņām šeit.
ASV draugu koncerts kultūras namā.
Draugi amerikāņi dāvāja kristīgās mūzikas koncertu Priekulei. Vairāk par koncertu šeit.
Mirkļi no Ikara svētku gājiena.
ASV draugi piedalījās pilsētas svētku gājienā, kurā devās kopā ar jauniešu sporta, mūzikas, drāmas nometnes dalībniekiem. Īpaši šim gājienam jaunieši bija izgatavojuši speciālus karogus – katram nometnes novirzienam savu. ASV draugi Ikara svētku gājienam bija saģērbušies savas valsts karoga krāsās un nesot Amerikas karogu, sveicināja priekulniekus. Mirkļi no Ikara svētku gājiena šeit.
3.Priekules Mūzikas festivāla koru maratonkoncerts.
ASV draugi piedalījās 3.Mūzikas festivāla koru maratonkoncertā, kur izpelnījās lielus aplausus. Draugi bija ļoti priecīgi par iespēju dziedāt klausītājiem un slavēt Dievu šī festivāla laikā. Bildes no festivāla koru maratonkoncerta šeit.


3.Priekules Mūzikas festivāla noslēgums ar ekumēnisko dievkalpojumu.
ASV draugi piedalījās ekumēniskajā dievkalpojumā, kas reizē bija arī 3.Mūzikas festivāla noslēgums. Dievkalpojumā dziedāja apvienotais koris, solisti. ASV draugi uzstājās ar divām dziesmām, atveda sveicienus no savas draudzes, kā arī no savas pilsētas Fortmaijersas mēra Priekules mēram Vijai Jablonskai. Svētrunu šajā dievkalpojumā sacīja Priekules baptistu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts, kurš klātesošajiem izteica aicinājumu veidot attiecības ar Jēzu Kristu vai tās atkal atjaunot, ja tādas ir bijušas pirms kāda laika. Ļoti daudzi klātesošie piecēlās kājās, apliecinot atsaukšanos šim aicinājumam. Dievkalpojumā tika arī sveikti cilvēki, kas bija kalpojuši un darbojušies, lai 3.Priekules Mūzikas festivāls varētu notikt. Bildes no dievkalpojuma šeit.


Bērnu aktivitātes dievkalpojuma laikā.
Dievkalpojuma laikā Priekules baptistu draudze bija noorganizējusi bezmaksas bērnu atrakcijas sadarbībā ar Latvijas Baptistu draudžu savienību un Baltijas Pastorālo institūtu. Daļa no ASV draugiem piedalījās šajās aktivitātēs ar seju krāsošanu bērniem, rokdarbiem, draudzes jaunieši kalpoja pie citām aktivitātēm, iepriecinot bērnus un ģimenes. Bildes no bērnu aktivitātēm šeit.


ASV draugu ekskursija uz Kalētiem.
Svētdienas pēcpusdienā ASV draugiem ar Vijas Jablonskas laipno gādību bija iespēja doties uz Kalētiem, kur ir Priekules baptistu draudzes ārmisijas vieta (Draudzes sludinātājs kopā ar mūziķu grupu vairākas reizes mēnesī dodas noturēt dievkalpojumu Kalētu pagasta namā). Liels paldies par atsaucību arī Inesei Kudumai, Kalētu pamatskolas direktorei, izrādot Kalētu pagasta namu. ASV draugi pagastnamā lūgšanu zālē nodziedāja slavas dziesmu Dievam, kā arī aizlūdza par Kalētu jaunās draudzes dibināšanas komandu – Lindu un Kristapu Brančiem. Draugi apmeklēja arī Kalētu Priedienu, kas viņos izraisīja patiesu sajūsmu – gan neskartā daba, gan skulptūras, gan atrakcijas. Kalētu Priedienā viesi ieturēja arī ļoti gardo skābeņu zupu, par ko arī bija sajūsmā, lai gan nezināja, kas ir skābenes. Bildes no Kalētu ekskursijas šeit.


ASV draugu rīta svētbrīdis viesu namā.
Katru rītu viesu namā draugi no Amerikas noturēja rīta svētbrīdi, aizlūdzot par dienas pasākumiem, kā arī stiprinot un iedrošinot viens otru no Svētajiem Rakstiem – Dieva Vārda. Bildes no kāda rīta svētbrīža šeit.


Atvadu vakariņas no ASV draugiem.
Svētdienas vakarā atvadījāimies no draugiem, dalījāmies aizvadītās nedēļas notikumos un piedzīvotajā, kopā dziedājām, spēlējām spēles, svinējām sadraudzību viens ar otru. Bildes no atvadu vakariņām šeit.


Pirmdienas rītā draugi devās ekskursijā uz Rīgu, apskatot Vecrīgu un citas apskates vietas, pirms došanās uz Fortmaijersu Floridā, paņemot lieliskas atmiņas par kalpošanu Priekulē.

Nākamā misijas komanda no šīs draudzes Priekulē ieradīsies šī gada oktobrī.

Makgregora baptistu draudze ir Priekules baptistu draudzes partnerdraudze misijā. Šī draudze atrodas Fortmaijersas pilsētā, Floridas štata DR krastā, ko apskalo Meksikas līča straumes. Draudze dibināta 1958. gadā, un tajā pašlaik ir ~ 4000 locekļu un kalpo 14 pastorālie vadītāji, kuri vada dažādas kalpošanas jomas. Draudzes misija ir palīdzēt cilvēkiem kļūt radikāliem Kristus sekotājiem. Tā ir Lielā uzdevuma draudze, kas iesaistās misijas darbā visā pasaulē (misionāriem dodoties uz Ungāriju, Bulgāriju, Gvatemalu, Latviju u.c.)

  • Šīs misijas nedēļas komandas buklets

  • Comments are closed.