ASV draugu koncerts kultūras namā

7.augusta vakarā Priekules kultūras namā notika Amerikas draugu Priekulei dāvātais mūzikas koncerts. Dziedātāji Roba Flinta vadībā sniedza brīnišķīgu koncertu, tai skaitā dziedāja vairāki solisti, vīru kvartets. Klausītājiem šķita – dziesmas skan no sirds dziļumiem un tiek dziedāts ar visu dvēseli un spēku. Klātesošos uzrunāja arī viesu ļoti personiskās liecības par savu dzīvi un paļāvību uz Dievu visos brīžos – arī slimībā un dzīves pārbaudījumos, par piedošanu, par atbrīvošanu no vainas un vientulības.

Koncertu kuplināja jauniešu drāmas un mūzikas nometnē sagatavotie priekšnesumi – drāma un pielūgsmes dziesmas, kas uzrunāja klātesošos, kā arī iespēle ar čemodāniem, kurus jaunieši atnesa pie krusta, simbolizējot nastu nolikšanu pie Kristus krusta.

Koncerta noslēgumā klātesošie bija aicināti turpināt draudzēties ar amerikāņiem pie uzkodu galda, ko daudzi labprāt arī darīja.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.