Notikumu arhīvs

Šeit jūs varat apskatīt mūsu draudzes notikumus no iepriekšējiem gadiem.

2015.g.


Ziemassvētku svinēšana pēc dievkalpojuma Kalētos 2015
Draudzes koris Paplakas dievnamā 2015 Ziemassvētkos
Jaunieši svētkos ciemojas pie Priekules senioriem
Jauniešu eglīte 2015
Ziemassvētku vakars bērniem
Ziemassvētku vakars
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Jaunieši piedalās jauniešu vadītāju apmācībās
Labdarības tirdziņš “Ziemassvētkus gaidot”
GLS Vadītāju konference
Piedalāmies akcijā Zvaigzne Austrumos
Kristības 08.11.2015.
Pielūgsmes vakars 17.10.2015.
Mārča Zīverta ordinācijas svētki
Draudzes 149.gadasvētki
Pasākums Kalētos “Kopā mēs varam!”
Misija Ķūļciemā kopā ar Mērsraga jauniešiem
Sieviešu nometne STAROjums, Saldū
Ekspedīcija Tēvi, Dēli 2015 uz Roņu salu Igaunijā
Vasaras Bībeles skola
Kristības 05.07.2015.
Pusaudžu nometne Jūrmalciemā
Draudzes kora 136.gada svētki
Pusaudži ciemojas Ventspilī pie Gaismiņām
Ģimeņu pasākums Visi kopā tā kā stropā
Ekskursija uz Dundagu
Ģimenes dienas dievkalpojums 10.maijā
Bērnu Dziesmu diena Rīgā
Sadraudzība ar Ventspils Gaismiņām
Kristības 12.04.2015.
Luksofora (pusaudžu meiteņu) vakars
Aktīvās un radošās Lieldienas
Māmiņskolas tikšanās, 09.03.2015.
BPI Ziemas Drafts Kurzemē 2015
Sporta diena Ventspilī
Pilsētas apbalvojums Mārcim Zīvertam
Mentoru apmācības tikšanās
Piedalāmies svētdienskolotāju konferencē
Tikšanās ar Liepājas Pāvila jauniešiemKristību dievkalpojums 04.01.2015.2014.g.

Jaunieši sagaida Jauno gadu
Jaunieši palīdz pašvaldībai
Ziemassvētku dievkalpojums bērniem
Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Pateicības vakars labdarības tirdziņa kalpotājiem
Ziemassvētku koncerts

Pusaudži apmeklē draudzes seniorus
Adventa vainaga iedegšana Priekulē
Adventa labdarības tirdziņš 2014
Svētdienskolai – 26 gadi kopš atjaunošanas
Valsts proklamēšanas 96. gadadiena
GLS Vadītāju konference 2014
Jaunieši vāc līdzekļus priekš #zvaigzneaustrumos
Iespaidi no jauniešu vadītāju konferences Čehijā
Atzinība jauniešiem par iniciatīvu
Svētīgi darbīgā nedēļa ar ASV draugiem, oktobris 2014
Draudzes 148.gadasvētki
Pielūgsmes koncerts, 06.09.2014.
Noslēdzies 3.Priekules Mūzikas festivāls
Pārsteidzošā nedēļa kopā ar ASV draugiem, augusts 2014
ASV draugu koncerts kultūras namā
Sporta, drāmas, mūzikas dienas ar ASV draugiem
Vasaras Bībeles Skola “Piedzīvojumi Ņujorkā”
Ekspedīcija Tēvi, Dēli 2014
Pusaudžu draudzību dienu nometne Jūrmalciemā
Draudzes korim 135
Ģimeņu pasākums Priekulē “Visi kopā tā kā stropā”
Novada skolu jaunatnes diena Kalētos
Draudzes sludinātāja uzruna LBDS kongresā


Ģimenes dienas dievkalpojums
Dziesmu diena Rīgā Pestīšanas templī
Lieldienu koncerts Priekules kultūras namā
Lieldienu dievkalpojumi
Baznīcas un teritorijas sakopšanas talka
Pielūgsmes koncerts Kalētos
Ziemas Drafts Purmsātos
LBDS reģionālā tikšanās Liepājā
Sporta diena Ventspilī
Vislielākā dāvana novada skolās un bērnudārzos
Hillsong pielūgsmes grupas koncerts
Piedalījāmies jauniešu konferencē 4 krēsli
M4 Jaunu draudžu dibināšanas apmācības
Piedalījāmies Baltijas Draudžu konferencē Rīgā2013.g.

Sadraudzības vakari ar ASV draugiem
Pāru seminārs Priekulē ar Denu un Blanšu
Ziemassvētku dievkalpojums bērniem
Ziemassvētku vakara dievkalpojums
Adventa koncerts kopā ar draugiem no Vaiņodes
Adventa labdarības tirdziņš ģimenēm atnesa prieku
Adventa labdarības tirdziņš 2013
Piedalījāmies GLS Vadītāju konferencē 2013
25 gadi kopš svētdienskolas atjaunošanas
Piedalījāmies Alfas konferencē Rīgā
Pļaujas svētki ar viesiem no Ilaiķiem
Vakars ar Āgenskalna pielūgsmes grupu
Viesi no ASV ar mūziku kalpo Dievam un cilvēkiem
Baptistu draudžu dienas 2013 Līvānos
Jaunieši & pusaudži kalpo pilsētā
Vasaras Bībeles skola „Seglu Ridža rančo”
Sieviešu kalpošanas apvienības nometne Pelčos 2013, bildes – šeit
Draudzes dienas 2013
Tēvu un dēlu ekspedīcija 2013
Sporta diena Ventspilī 2013
Pielūgsmes koncerts 06.04.2013.2012.g.

Ziemassvētku vakara Dievkalpojums, 2012
Svētdienskolas Ziemassvētki, 2012
Jauniešu Ziemassvētku vakariņas, 2012
Ziemassvētku koncerts ar vaiņodniekiem 2012.
Pielūgsmes vakars 13.10.2012.
Bērnu vasaras Bībeles skola 2012
Sieviešu kalpošanas apvienības nometne Siguldā 2012
Sieviešu kalpošanas apvienības nometne Pelčos 2012, bildes
Ekspedīcija Tēvi, dēli 2012
Draudzes dienas 2012
Draudzes korim 133
Bērnu Dziesmu Diena 2012
Ekumēniskais krusta gājiens 2012 Priekulē
Jauniešu team building nedēļas nogale 2012
Svētdienskolotāju seminārs Priekulē, 10.03.2012.2011.g.

Draudzes 145. gadasvētki 25.09.2011
Kristības 09.2011
Bērnu vasaras Bībeles skola 2011
Atvērto baznīcu dienas 2011
Svētdienskola pie zirgiem 2011
Mārča Zīverta ordinācijas dievkalpojums 10.04.20112010.g.

Draudzes nometne 2010
Bērnu vasaras Bībeles skola 2010
Bērnu Dziesmu diena 20102009.g.

2. Koru festivāls Priekule 20092008.g.

Salidojums 13.09.20082007.g.

A.Gertnerim – 80
1. Koru festivāls Priekule 20071980.g.

Pūtēju orķestru salidojums Liepājas baptistu Ciānas baznīcā1936.g.

Baptistu dziesmu svētki PriekulēVēl

Draudzes aktivitātes laiku gaitā

Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.