Baznīcas un teritorijas sakopšanas talka

12. aprīlī, sagaidot pavasari, rīkojām baznīcas un teritorijas sakopšanas talku, kurā piedalījās visas paaudzes – no mazākā bērna līdz draudzes senioriem. Kopā piedalījāmies vairāk nekā 20 cilvēku. Grābām lapas, vācām gružus, mazgājām logus u.c. Tā kā turpinājās darbs pie draudzes virtuves pārbūves un remonta, bērni talkas laikā ļoti labprāt krāva un veda granti virtuves grīdai. Daži domāja, ka tā ir īpaša rotaļa smilšu kaudzē, kur varēja darboties ar savu mazo lāpstiņu un spainīti.

Īpašs iepriecinājums čaklajiem talciniekiem bija talkas zupa, ko gatavoja saimnieces. Brīvā dabā pēc fiziska darba baudītam ēdienam bija īpašs smeķis!

Pēc talkas visas dienas garumā bijām noguruši, taču dažiem vēl bija spēks turpināt darboties, teritorijā pie baznīcas spēlējot futbolu.


Comments are closed.