Lieldienu dievkalpojumi 2014

Šajās Lieldienās draudzē bija vairāki pasākumi, kuros varējām piedzīvot satikšanos ar Dievu. Lieldienu agrais rīta dievkalpojums plkst. 8.00 bija īpašs piedzīvojums, tajā klausītāji, kā paši atzina, sajuta iekšēju nepieciešamību pēc Kristus un dziļas ilgas pēc ikdienas satikšanās ar Viņu. Sievas Lieldienu rītā agrā stundā uz putekļaina ceļa piedzīvoja iespaidīgu satikšanos ar Kristu. Dievišķais tuvums izstaro tādu godību, ka arī mums ir tikai divas iespējas, vai nu skriet un bēgt projām no Viņa, vai mesties pie Viņa kājām.

Lieldienu svētku dievkalpojumā draudzes nozares sniedza plašu svētku programmu: koris dziedāja Augšāmcelšanās dziesmas, svētdienskolnieki sniedza savu programmu ar dziesmām un dzeju, kā arī savu programmu draudzei sniedza jaunieši. Daudzus uzrunāja jauniešu uzvedums – drāma par Kristu. Sludinātājs M.Zīverts agrajā rīta dievkalpojumā izteikto domu par satikšanos ar Dievu turpināja arī Lieldienu svētku dievkalpojumā, uzsverot, ka svarīgākais ir nevis tukšais kaps, bet sastapšanās ar Kristu. Augšāmcelšanās mūsu dzīvē ir tikai tad, ja piedzīvojam personīgu sastapšanos ar Kristu.

Pēc Lieldienu dievkalpojuma turpinājās labas sarunas, kurās varējām cits citam līdzdalīt vēsti: Kristus ir augšāmcēlies! Viņš ir patiesi dzīvs!


Comments are closed.