Muzikālā kalpošana

Priekules draudzes koris tika dibināts 1879. gadā, un Dieva spēkā ir spējis pastāvēt cauri gadsimtiem. Ticam, ka mūzika un cilvēka balss ir Dieva dāvāts talants un instruments, ko paredzēts lietot Viņa godam. Esam atvērti jaunām formām, kā slavēt un pielūgt Dievu dziesmās un mūzikā, un vēlamies ļaut Dievam lietot mūziku un cilvēka balsi katra klausītāja dvēseles uzrunāšanai.
Arī tu esi aicināts pievienoties! Nāc mācīties draudzes kora mēģinājumos trešdienās plkst. 19:00!


Vadītāja Zenta Svara 26801575

Dziediet Dievam, muzicējiet Viņa Vārdam… Priecājieties Dieva žēlastībā un gavilējiet Viņa priekšā!… dziediet slavas dziesmas tam Kungam! (No 68. Psalma)

Prezentāciju par kora vēsturi skatiet šeit.


Rīgas Vīlandes draudzes 23. dzimšanas diena

Draudzes koris bija uzaicināti uz Rīgas Vīlandes draudzes dzimšanas dienas dievkalpojumu, un bija sarunāts autobuss, un braucēji bija plānoti tik daudz, ka brīvu vietu vairs nav. Taču nedēļas laikā saslima 10 cilvēki, arī kādi no kora dziedātājiem, un autobusā palika brīvas vietas. Draudzē aicinājām vairākus cilvēkus braukt līdzi. Tā nu pēkšņi atsaucās kādi, arī vairāki jaunieši, kuri aktīvi piedalījās draudzes labdarības tirdziņā un pēc tam senioru apmeklējumos Priekules novadā. Draudzība ar jauniešiem turpinās. Brauciens uz Rīgu un diena Vīlandē bija interesanta, un pēc šī brauciena vēl vairāk draudzība stiprinās savā starpā… LASĪT VAIRĀK


Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Decembrī Priekulē iesākās Ziemassvētku sezona, ko Priekules kultūras namā ieskandināja Aizputes baptistu draudzes koris ar mūziķiem, dāvinot svētku sajūtu klausītājiem.

Bildes šeit.
LBDS Muzikālās kalpošanas 4. Mūzikas festivāls

Ar dziesmām Dievam vairāki simti dziedātāju un mūziķu no mūsu draudzēm pulcējās Priekulē, lai trīs dienu garumā no 11.-13. augustam svinētu LBDS Muzikālās kalpošanas 4. Mūzikas festivālu (iepriekšējie notika 2007., 2009. un 2014. gadā). Svētkos piedalījās baptistu draudžu kori, ansambļi, jauniešu orķestris un Fusion koris, pielūgsmes grupas un solisti. Priekules Mūzikas festivāla ideja ir komponista Ērika Ešenvalda izsapņota un izlolota, tā ir viņa atgriešanās pie saknēm, pie iesākuma. Ēriks ir dzimis Priekulē, kristīts Priekules baptistu draudzē, kur arī sācis komponista gaitas. Domājams, ka tieši Priekule un tās ļaudis, kā arī sirds ilgas pēc Dieva ir iededzinājušas dziļu un neizdzēšamu kodu Ērika radītajās dziesmās.
Vairāk lasiet šeit.


Draudzes korim – 137

Mūsu draudzes kora 137.gadasvētkus nosvinējām 19.jūnijā kopā ar dziedošo Stengrēvicu ģimeni – Helviju, Laini un Agnesi. Stengrēvicu ģimeni iepazinām un uzrunājām pēc viņu uzstāšanās šā gada LBDS kongresā, un viņi laipni atsaucās mūsu uzaicinājumam kuplināt draudzes kora gadasvētkus. Ciemos bija ieradušies arī sveicēji – no Paplakas draudzes u.c.


Draudzes korim – 136

Mūsu draudzes kora 136.gadasvētkus nosvinējām 21.jūnijā kopā ar daudziem viesiem – ar Cēsu zvanu ansambli un Cēsu baptistu draudzes mācītāju Oļegu Jermolājevu, kā arī BPI studentu Kārli Kleinhofu-Prūsi, kā arī daudziem jo daudziem mīļiem viesiem. Tā bija bagātīga diena, piepildīta ar sveicieniem, atmiņām, smaidiem, vēlējumiem, ziediem un Dieva klātbūtni.

Bildes šeit.


Ziemassvētku koncerts Priekules kultūras namā

2014.g. 20. decembrī Priekules kultūras namā Priekules un Vaiņodes baptistu draudžu kori, dziedātāji un muzikanti ieskandināja Ziemassvētkus koncertā „Bij’ vienreiz zvaigžņu lietus manī”, dāvinot sirsnīgu un mīļu svētku sajūtu klausītājiem. Jau otro gadu, sadarbojoties Vaiņodes un Priekules baptistu draudžu koriem, varēja notikt šāds kopkoncerts, kas iepriecināja klausītājus.

Bildes šeit.

Bildes arī Priekules novada mājaslapā šeit.


3.Priekules Mūzikas festivāls

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība, Priekules baptistu draudze, Priekules pašvaldība, kā arī komponists Ēriks Ešenvalds bija noorganizējuši 3. Priekules mūzikas festivālu, kas notika 2014.g. no 8.-10. augustam Priekules daudzfunkcionālajā hallē un kurā piedalījās piedalījās 20 kolektīvi, tai skaitā 19 baptistu draudžu kori un Priekules novada koris), kopskaitā apmēram 400 dalībnieku, dažādu sastāvu ansambļi, orķestris, pielūgsmes grupas, solisti. Piedalījās arī Priekules baptistu draudzes koris.

Vairāk lasiet šeit.


Draudzes korim – 135

Draudzes korim - 135Kopā ar draugiem svētku dievkalpojumā 2014.g. 15. jūnijā nosvinējām draudzes kora 135. gadadienu. Svētku programmu sniedza Liepājas baptistu Ciānas draudzes kamerkoris un vīru kvartets. Svētrunu teica Liepājas Ciānas draudzes mācītājs Andris Bite.

Vairāk lasiet šeit.
Lieldienu koncerts Priekules kultūras namā

2014.g. Otrajās Lieldienās 21. aprīlī draudze sniedza koncertu Priekules kultūras namā, kur piedalījās draudzes koris ar Lieldienu garīgām dziesmām. Skanēja Lieldienu Vēsts. Savu programmu klātesošajiem sniedza arī draudzes jaunieši – daudzus uzrunāja jauniešu uzvedumi – divas drāmas par Kristu. Pēc Lieldienu dievkalpojuma pie kultūras nama turpinājās labas sarunas, kā arī aktivitātes bērniem.


Draudzes korim 133

17. jūnijs 2012.gadā ir datums, kad Priekules baptistu draudze svin kora pastāvēšanas 133. gadadienu. Priekules baptistu draudzē koris vienmēr ir bijis aktīvs. Paaudzes ir nākušas un gājušas, bet dziesma ir skanējusi vienmēr. Bija laiks, kad pēckara gados koris brauca dziedāt tuvākā un tālākā apkārtnē, lai vāktu ziedojumus baznīcas atjaunošanai.

Vairāk lasiet šeit.


Comments are closed.