Noslēdzies 3.Priekules Mūzikas festivāls

Ir aizvadīts lielisks, notikumiem un Dieva svētībām bagāts 3. Priekules mūzikas festivāls, ko organizēja LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība, Priekules baptistu draudze, Priekules pašvaldība, kā arī komponists Ēriks Ešenvalds. Festivāls notika no 8.-10. augustam Priekules daudzfunkcionālajā hallē un tajā piedalījās piedalījās 20 kolektīvi, tai skaitā 19 baptistu draudžu kori un Priekules novada koris), kopskaitā apmēram 400 dalībnieku, dažādu sastāvu ansambļi, orķestris, pielūgsmes grupas, solisti. Priekules mūzikas festivāls ir bijušā Priekules draudzes sludinātāja Pētera Tervita izauklēta ideja, no kura Ēriks Ešenvalds savukārt ir pārņēmis stafetes kociņu. Ērika saknes ir Priekulē, šeit viņš ir dzimis, kristīts Priekules baptistu draudzē četrpadsmit gadu vecumā, savas komponista gaitas sācis Priekules baptistu draudzē, kur spēlēja klavieres un komponēja dziesmas draudzes jauniešu ansamblim. Ērika dvēseliskās dziesmas sastādīja lielu daļu no 3.Priekules mūzikas festivāla programmas, izraisot līdzpārdzīvojumu un aicinot klausītājus dot godu Dievam.


3.Priekules Mūzikas festivāla atklāšanas koncertā „Iesākumā bija” piektdienas novakarē piedalījās baptistu draudžu mūziķu apvienotais simfoniskais orķestris diriģenta Māra Dravnieka vadībā, uzstājās kopkoris, solisti Jānis Polis, Diāna Dravniece, Āris Anškens. Programmā – dažādu skaņdarbu aranžējumi orķestrim, tai skaitā E.L.Vēbera Pie Jesu, S.Franka u.c. komponistu skaņdarbi, tradicionālās amerikāņu dziesmas un spiričueli, kā arī kopkora dziedātās latviešu baptistu autoru kristīgās dziesmas (Ē.Ešenvalds, Ā.Anškens, M.Dravnieks). Klausītāji priecājās par skaisto mūziku kvalitatīvā izpildījumā, kā arī plašo koncerta programmu. Tā kā klausītāju vidū bija viesi no Amerikas, Makgregora baptistu draudzes (Priekules baptistu draudzes partnerdraudze misijas laukā), tie īpaši priecājās par pazīstamajām un sirdī tuvajām amerikāņu dziesmām, ko kā uz pasītījumu izpildīja orķestris. Diriģents Māris Dravnieks. Koncerta vadītājs Ēriks Ešenvalds. Bildes no šī pasākuma šeit.


Pielūgsmes koncerts jauniešiem „Turēšos es” notika piektdienas vēlā vakarā. Tajā piedalījās pielūgsmes mūziķu grupas, “Kora darbnīcas” koris, solisti Lība Ēce-Kalniņa, Inga Štrause, Tabita Tīsa. Programmā – pielūgsmes dziesmas latviešu valodā. Dziedātāji un mūziķi slavējot un pielūdzot Dievu dziesmās, arī sirdī jaunos klausītājus cēla kājās pielūgsmes dziesmām Dievam. Vakara vadītājs Edgars Deksnis. Bildes no šī pasākuma šeit.


Mirkļi no Ikara svētku gājiena. Kopā ar citiem gājiena dalībniekiem no Priekules novada iestādēm, uzņēmumiem, kā arī draugiem no ASV, baptistu draudžu kopkoris sestdienas rītā devās pilsētas svētku gājienā, dziedot “Gavilējiet Dievam, visa pasaule!”, ar savu „ lidojošo objektu” – Ticības spārniem. Lai gan žūrijas vērtējumā kopkoris ar Ticības spārniem ieguva otro vietu kā otrais labākais lidojošais objekts, pirmo vietu atdodot Priekules pašvaldības lidobjektam, uzskatām, ka tieši ticība Dievam ir tā, kas dod spārnus. Paldies kopkorim par drosmi to apliecināt! Mirkļi no Ikara svētku gājiena šeit.


3.Priekules Mūzikas festivāla koru maratonkoncerts. Daudzi no Latvijas baptistu draudžu koriem piedalījās sestdienas koru maratonkoncertā, slavējot Dievu un dāvinot klausītājiem katrs pa divām dziesmām. Dziedāja Jelgavas un Bauskas baptistu draudžu apvienotais koris, Aizputes baptistu draudzes koris, Rīgas Mateja draudzes koris, kā arī t.s. Lielais Mateja koris, Liepājas Ciānas baptistu draudzes koris, Venstpils, Liepājas Pāvila baptistu draudžu kori, Kuldīgas, Talsu baptistu draudžu kori, mājinieku Priekules baptistu draudzes koris, kā arī tās partnerdraudzes misijā Makgregora baptistu draudzes koris no ASV, kas ekpresīvi izteica slavu Dievam dziesmās, gan angļu, gan latviešu valodā. Kā vēlāk atzīmēja ASV draugi, Latvijas baptistu draudžu kori šajā maratonkoncertā ir pievērsuši viņu uzmanību vēstij arī ar horeogrāfiju, kādi ar iespēli ar lakatiem. Vēl ļoti pozitīvs moments ASV draugiem ir šķitis tas, ka vairākos koros kādi dziedātāji dziedot rokās turēja mazuļus, kas Amerikā parasti nenotiek, bet ir ļoti iedvesmojoši. Vadītājs Edgars Deksnis.

Video ar maratonkoncerta ierakstu šeit.

Bildes no festivāla koru maratonkoncerta šeit.


Mūzikas festivāla kulminācija bija Svētku vakara GALA koncerts „Mana dziesma”, kurā piedalījās Priekules novada, kā arī Latvijas baptistu draudžu apvienotais kopkoris, instrumentālā grupa, kā arī solists Renārs Kaupers, kas koncertā ienesa atraktivitāti, uzstājoties gan viens kā solists ar kori, gan kopā ar jaunajiem māksliniekiem, kas pārstāvēja Priekules pilsētu, dziedot Renāra Kaupera populārās dziesmas: Paula Bartaševica, Elvis Edgars Saulītis, Ieva Inne, kā arī deviņgadīgais Timotejs Rozentāls no Liepājas un komponista Ērika Ešenvalda meita Beta Ešenvalde. Programmā bija arī Ērika Ešenvalda dziesmas – „Dvēseles dziesma” u.c. Diriģenti: Ilze Balode, Zenta Svara u.c. Aplausus izpelnījās arī Ērika Ešenvalda improvizētā kopdziesma ar Renāru Kauperu. Koncertā uzrunu teica Priekules novada domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, izsakot pateicību organizētājiem par šāda mēroga festivāla noorganizēšanu Priekulē, kā arī Ērikam Ešenvaldam par sakņu sajūtu, ko viņš kopj un neaizmirst. Bildes no festivāla GALA koncerta šeit.


3.Priekules Mūzikas festivāla noslēgums ar ekumēnisko dievkalpojumu. 3.Priekules Mūzikas festivāls noslēdzās ar ekumēnisko dievkalpojumu, kurā piedalījās baptistu draudžu apvienotais koris ar Ē.Ešenvalda, M.Dravnieka, Ā.Anškena u.c. dziesmām, solisti, mūziķi. Arī Priekules baptistu draudzes draugi no ASV uzstājās ar divām dziesmām, atveda sveicienus no savas draudzes, kā arī no savas pilsētas Fortmaijersas mēra Priekules mēram Vijai Jablonskai. Svētrunu šajā dievkalpojumā sacīja Priekules baptistu draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts, kurš klātesošajiem izteica aicinājumu veidot attiecības ar Jēzu Kristu vai tās atkal atjaunot, ja tādas ir bijušas pirms kāda laika. Ļoti daudzi klātesošie piecēlās kājās, apliecinot atsaukšanos šim aicinājumam. Dievkalpojumā tika arī sveikti cilvēki, kas bija kalpojuši un darbojušies, lai 3.Priekules Mūzikas festivāls varētu notikt.

Video ar dievkalpojuma ierakstu šeit.

Bildes no dievkalpojuma šeit.

Kā saka komponists Ēriks Ešenvalds: „Caur šiem muzikālajiem kora mūzikas svētkiem mēs nesam Kristus vēsti, kopjam Tēvzemes patriotisma jūtas un klausītājus rosinām vērties uz gaismas pusi, uz dvēseliskām un ētiskām vērtībām.”

Pateicamies visiem organizētājiem, dalībniekiem, aizlūdzējiem par krāšņo, krāsaino ne tikai kultūras, bet vēl jo vairāk Dieva klātbūtnes piedzīvojumu! Paldies par Labās Vēsts nešanu Priekules novada ļaudīm! Uz tikšanos nākamajos Priekules mūzikas festivālos!


Comments are closed.