Sieviešu kalpošana

Sieviešu brokastis notiek mazajā zālē katru pirmdienas rītu 10:00. Sievietes, kas šajā laikā nestrādā, sanāk kopā baznīcas mazajā zālē. Bērnus var ņemt līdzi. Sarunājamies par dzīvi un Dievu, līdzdalām sirdssāpes un priekus, lasām Bībeli, lūdzam. Piedzīvojam Dievu, kalpojot ģimeņu vajadzībās un organizējot labdarības tirdziņus. Katra sieviete, māmiņa, omīte, kam vien šis darba dienas rīts ir brīvs ir vienmēr laipni gaidīta.

Vadītāja Inga Sisene tel. 26184975

Labdarības tirdziņš 2019

Arī 2019. gadā kā katru gadu Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām. Tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta un atbalstīta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, bet jau piekto gadu tirdziņš tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī darbnīcas bērniem un pieaugušajiem un fotostūrītis. Vairāk lasiet šeit.


Labdarības tirdziņš 2018

Arī 2018. gadā kā katru gadu Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta un atbalstīta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, bet jau ceturto gadu tirdziņš tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Bildes šeit.


Labdarības tirdziņš 2017

28. novembrī Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta un atbalstīta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, bet jau trešo gadu tirdziņš tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Vairāk lasiet šeit.


Labdarības tirdziņš 2016

26.novembrī Priekules kultūras namā notika ikgadējais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku. Vairāk lasiet šeit.
Labdarības tirdziņš 2015

28. novembrī Priekules kultūras namā norisinājās draudzes organizētais labdarības tirdziņš ar radošajām darbnīcām „Ziemassvētkus gaidot”. Tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta un atbalstīta ideja. Daudzus gadus tas ir noticis draudzes ietvaros, bet jau trešo gadu tirdziņš tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā. Tajā varēja iegādāties Adventa vainagus un daudz ko citu ģimenei un mājai noderīgu, kā arī dāvināšanai. Darbojās kafejnīca, kā arī darbnīcas bērniem un pieaugušajiem. Vairāk lasiet šeit.


Svinam dzimšanas dienas

Draudzes sievietes tiekas katru pirmdienu, lai kopā ar bērniņiem paēstu brokastis, lasītu Dieva Vārdu, dalītos iespaidos, piedzīvotajā, aizlūgtu viena par otru un par citiem, kam vajadzīgas aizlūgšanas. Šajā nedēļā mums bija jubilāre Sarma, tāpēc nosvinējām viņas dzimšanas dienu. Tā ir ļoti jauka Māmiņskolas tradīcija – nosvinēt kopā ar citām sievietēm savu dzimšanas dienu. Bija ziedi, kūka, sveicieni un smaidi. Vairāk bilžu šeit.


Pasākums “Aktīvās un radošās Lieldienas”

6.aprīlī Priekules kultūras namā aizvadījām pasākumu ģimenēm Aktīvās un radošās Lieldienas, kur māmiņskola kopā ar draudzes jauniešiem ģimenēm piedāvāja izpausties dažādās bezmaksas radošajās darbnīcās, ieturēties labdarības kafejnīcā, izjāt ar poniju, apgleznot seju.
Vairāk lasiet šeit.
Dzimšanas dienu svinēšana

Jauka tradīcija ir nosvinēt dzimšanas dienas kopā ar citām sievietēm. Arī 9.marta Māmiņskolā bija divas jaukas jubilāres, bija ziedi, kūka, sveicieni un visam pa vidu – mazie bērni.

Vairāk lasiet šeit.
Draudzes Adventa labdarības tirdziņa organizēšana

Aizvadīts ģimenisks, radošs un jautrs labdarības tirdziņš ar mērķi iepriecināt priekulniekus un savākt līdzekļus vairāku Priekules novada mazturīgo daudzbērnu ģimeņu finansiālam atbalstam. Labdarības tirdziņš ir draudzes sieviešu izauklēta ideja. Daudzus gadu tas ir noticis draudzes ietvaros, un šogad tas jau otro reizi tika organizēts novada mērogā Priekules kultūras namā, šoreiz jau vairākās zālēs.

Vairāk lasiet šeit.


Ciemošanās kopā ar ASV māsām pie māmiņām Kalētos

9.oktobrī ciemojāmies pie māmiņām Kalētos, kas audzina audžubērnus. Dalījāmies savos pārdzīvojumos un priekos, audzinot bērnus un mazbērnus, stiprinājām viena otru, uzklausījām un iztaujājām māsas no ASV – Blanšu un Beverliju. Audžumammu bērni tikmēr spēlēja spēles, kā arī klausījās mācītāja Dena Allena stāstītajā.

Vairāk bildes skatiet šeit.


Brokastis kopā ar ASV māsām

Māmiņskolas brokastīs ar ASV māsām 2014. g. 9. oktobrī pavadījām īpašu laiku sarunās, uzklausījām un iztaujājām māsas no ASV – Blanšu un Beverliju. Bērni tikmēr spēlējās ar jaunajām ASV māsām Kortniju un Semiju.

Vairāk bildes skatiet šeit.
Ciemojamies pie māmiņām Kalētos

No draudzes 11. aprīlī ciemojāmies pie māmiņām Kalētos, kas audzina audžubērnus. Mārīte Sergejeva, Bāriņtiesas mamma Kalētos, bija noorganizējusi šo tikšanos mājīgajās jauniešu centra telpās Kalētu pamatskolā. Kopā ar mūsu viesi Baibu Dzirīti no Liepājas ar Kalētu māmiņām dalījāmies savās gardumu receptēs, pārdzīvojumos un priekos, audzinot bērnus un mazbērnus, stiprinājām viena otru.

Vairāk bildes skatiet šeit.


Piedalāmies draudzes labdarības tirdziņa organizēšanā, 2013.g.

Māmiņskola piedalās draudzes Adventa labdarības tirdziņa organizēšanāSvētku sezonu Priekulē aizsākām 30. novembrī ar mūsu draudzes māmiņskolas organizēto labdarības tirdziņu, kurā ikviens varēja atrast sev un mājai ko tīkamu, skaistu un noderīgu (apsveikumu kartiņas, adījumi, rotas, trauki u.c.). Pirmo reizi kā draudze bijām izgājuši ārpus draudzes robežām un šādu tirdziņu noturējām pilsētas centrā – kultūras namā. Pirmsadventa laikā tirdziņā īpašu piekrišanu, protams, guva Adventa vainagi, ko bija darinājušas draudzes sievietes …

Vairāk lasiet šeit.

Par saziedotās naudas izlietojumu lasiet šeit.


Priekules Ikara svētku gājienā

Māmiņskola Priekules Ikara svētku gājienā
Vairāk bilžu šeit.
Māmiņskola draudzē darbojas jau no 2000. gada

Māmiņskola gadu gaitāMāmiņskola Priekules baptistu draudzē darbojas no 2000. g., kad tā laika draudzes sludinātāja sievai Inetai Vadonei dzima ideja par vietu, kur sievietēm satikties, kur apmainīties pieredzē, draudzēties savā starpā, pārrunāt dažādus aktuālus, sasāpējušus jautājumus, kā arī dalīties priecīgos piedzīvojumos. Nākam kopā dažādu vecumu sievietes – māmiņas, vecmāmiņas, jaunas sievietes un gados vecākas, nav svarīgi – māmiņas vai nē, jo šeit esam, lai viena otru stiprinātu un koptu sadraudzību ar Dievu. Lūdzam kopā Dievu par savām un ģimenes vajadzībām, kopā ieturam brokastis, dalāmies iespaidos par aizvadīto nedēļu. Tad ir laiks kādam studiju materiālam, esam lasījušas kopā dažādas grāmatas, piemēram, “Sievas lūgšanas spēks”, “Vecāku lūgšanas par bērniem”, “5 Mīlestības valodas”, “Unikāla sieviete”. Kopīgi pārrunājam izlasīto un sasaistām to ar savu dzīves pieredzi. Protams, tam visam pa vidu ir arī kādi bērni, kuri neiet dārziņā. Esam visi kopā, nav īpašas bērnu pieskatīšanas, bet uz vietas ir mantiņas, ar ko bērniem spēlēties. Piedalāmies arī kādos projektos – piemēram, gatavojam lietas un rokdarbus Adventes labdarības tirdziņam, organizējam arī sociālo un cita veida palīdzību dažādām ģimenēm, sadarbojoties ar sociālo dienestu. Mums ir arī sava māmiņu skolas himna „Priecīgi lai dziesmas dziedam”.


Par mums 2002. g. rakstīja avīzē.

Māmiņskola gadu gaitā bildēs no 2000. gadā šeit.

Savukārt, Priekules baptistu draudzes māsu pulciņš dibināts 1990.gada 14.oktobrī. Tā vadītāja bija Rita Ķere. Māsu skaits savulaik ir bijis līdz 30. No 1997.gada māsu pulciņa vadītāja ir Inese Jaunzeme. 2003.gads nāk ar pārmaiņām. Inese Jaunzeme pāriet uz luterāņu draudzi un māsu pulciņa vadīšana tiek uztcēta Dzidrai Baumanei, kura to darīja līdz 2013.gadam.

Comments are closed.