Ikgadējais labdarības tirdziņš 2017

Priekules Kultūras nams jau ceturto gadu novembra izskaņā, laikā pirms pirmās Adventes, uzņēma Ikgadējo labdarības tirdziņu, kura organizēšanu uzņēmusies Priekules baptistu draudze sadarbībā ar Priekules evanģēliski luterisko draudzi un Vasarsvētku draudzi, un šogad arī Priekules vidusskolas aktīvākajiem skolotājiem un skolēniem.

Tirdziņa kā ikgadus varēja iegādāties Adventa vainagus un citas ģimenei, mājai un dāvināšanai noderīgas lietas. Par lielo ieguldīto darbu un laiku pateicamies baptistu draudzes māmiņskolas aktīvākajām dalībniecēm, kuras savām rokām pagatavoja 62 Adventa vainagus. Tradicionāli tirdziņa ietvaros darbojās arī kafejnīca, par kuras organizēšanu un atbildīgo darbu tajā pateicamies Aigai Rogai un Sarmai Cērpai. Dažādajās radošajās darbnīcās, kurās varēja pagatovot savu Adventa vainagu, atraktīvus rūķus, brīnumainas kartītes un citus svētkiem piemērotus dekorus, piedalījās daudzi bērni, jaunieši un ģimenes. Paldies sakām arī brīvprātīgajiem radošo darbnīcu vadītājiem – Lolitai Šneiderei, Mārītei Sisenei, Lienai Ašmei, Dacei Gailītei un Priekules vidusskolas audzēkņiem. Paldies Priekules vidusskolas darbmācības skolotājam Kristapam Šteinbergam par atbalstu ar zēnu veidotajiem koku izstrādājumiem.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja nogaršot gardus saldējuma kokteiļus, par kuru gatavošanu rūpējās Priekules vasarsvētku draudzes pārstāvji, nopērkams bija arī popkorns, par tā gatavošanu paldies Gabrielam un Mārcim Zīvertiem.

Ik gadu vispopulārākā tirsdziņa aktivitāte ir loterija bērniem, kura tika izpārdota jau stundas laikā. Paldies visiem, kuri to atbalstīja, bet īpašs paldies Rogu ģimenei par ieguldītajiem līdzekļiem un darbu, lai iepriecinātu pasākuma apmeklētājus. Tāpat pateicība vasarsvētku draudzes jauniešiem par darbu foto stūrīša iekārtošanā un Sanitai Ķezēnai par darbu tajā.

Labdarības tirdziņš ar darbnīcām kļuvis par patīkamu tradīciju ne tikai tiem, kuri tajā darbojas un kalpo, bet arī tā apmeklētājiem, kuru skaits ar katru gadu tikai pieaug. Šajā gadā gūtie tirdziņa ieņēmumi un ziedojumi tiks izlietoti novada vientuļo senioru iepriecināšanai Ziemassvētkos, kuru skaits salīdzinājumā ar pērno gadu ir nedaudz audzis. Šogad tirdziņa ieņēmumi ir 860,20 EUR, un draudžu pārstāvji un vidusskolas audzēkņi jau gatavojas lielajam darbam, lai iepirktu senioriem nepieciešamās lietas un sadarbībā ar novada sociālo dienestu plānotu viesošanās reizes pie novada vientuļajiem senioriem.

Paldies visiem, kas atnāca, atbalstīja, dalījās ar savām emocijām, līdzekļiem un iedrošināja citus.

Labdarības tirdziņa koordinatore Līga Svara

Bildes šeit.


Comments are closed.

Priekules baptistu draudze


Mēs mācāmies īstenot to, ko Dievs ir pateicis par draudzi.

Pielūgsme - ieved cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Šīs attiecības kristietim dod piepildījumu un dziedināšanu. Dieva pielūgsme un slavēšana nav atkarīga no mūsu garastāvokļa, emocijām vai gatavības Dievu slavēt. Dievam pienākas gods, neatkarīgi no mūsu stāvokļa.

Evaņģelizācija - Labās Vēsts līdzdalīšana visiem cilvēkiem. Draudze pastāv, lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū. Ir divas lietas, kuras nebūs iespējamas Debesīs: grēkot un stāstīt pazudušiem par Kristu. Kāpēc Dievs mūs ir nolicis šajā pasaulē? Jēzus sacīja: "Lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis"

Pieaugšana – draudze pastāv, lai tās locekļi mācītos. Kristieša pieaugšanas mugurkauls ir Bībeles lasīšana, lūgšana, mācīšanās un pielietošana dzīvē.

Kalpošana – draudze pastāv, lai apliecinātu Dieva mīlestību līdzcilvēku vajadzībās. Katrs draudzes loceklis ir NOZĪMĪGS. Katram draudzes loceklim ir savs UZDEVUMS. Katra uzdevums ir SVARĪGS.

Sadraudzība - draudze pastāv, lai stiprinātu viens otru kā garīga ģimene. Jaunajā Derībā ir vismaz 55 pavēles, kuras var izpildīt tikai sadraudzībā ar citiem: Mīliet viens otru; nesiet viens otra nastas; iedrošiniet viens otru; piedodiet viens otram, u.tml.